Muskett - M/1825

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-Flint-M1825-FMU000816-1.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Flintlåsmuskett M/1825 (FMU.000816). Dette er approbasjonseksemplaret med en lapp der approbasjon med segl er festet til våpenet.Modell og produksjon

Type................................ Muskett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1825
Kaliber............................. 16 lødig
Produksjonsperiode.......... 1825-1827
Antall produsert................ 826
Serienummer.................... -
Etterfølgende modell.......... M/1825/41


Tekniske Data

Mekanisme....................... Flintlås
Løpslengde....................... 1050 mm
Antall rifler........................ Ingen
Rifling................................ Ingen
Riflestigning....................... Ingen
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Skur og åpent korn


Beskrivelse

Infanteriet var i hovedsak utstyrt med danske glattløpede geværer fra 1790 årene. I 1822 fikk Konstruksjonskommisjonen i oppdrag å forberede en uskifting av disse. De tok utgangspunkt det danske M/1794 som infanteriet hadde i tusentall, samt det svenske M/1815 geværet. En systematisk sammenligning skulle gjennomføres og et nytt gevær skulle konstrueres. I 1824 ble det tatt fram et prøvegevær som i juni 1825 ble approbert som nytt infanterigevær for den norske Arme. Bortsett fra kalibret og enkelte uvesentlige detaljer er M/1825 og det svenske M/1815 nokså like.

Våpnene ble kontrollert av en spesielt utnevnt geværprøvekommisjon bestående av Møller, Hejerdahl og Enger. Hvert våpen ble kontrollert individuelt etter standardiserte prosedyrer og ble deretter prøveskutt. I kommisjonens arbeidsrapport ble vurderingene av geværenes enkeltdeler som svansskrue, pipe, lås, skjefte, beslag, ladestokk og bajonett nedtegnet. Alt i alt måtte låsen ofte korrigeres, og geværpipen var det også mange merknader til. Etter at de nødvendige reparasjonene var gjort ble geværene notert som antaget. Leveransen fant sted i november og desember 1826 og i mars og april 1827. Totalt ble 826 geværer levert.

M/1825 ble også kalt Kongsberggeværet siden dette var den første våpenmodellen som til en viss grad var konstruert på Kongsberg.

Pipen i kaliber 16 lødig er glattløpet og rund utvendig.

Siktemidlene er et skur nedfilt i klakken på svansen umiddelbart bak pipen, og et halvmåneformet messingkorn. Pipen er festet til skjeftet med kryss-skrue, tre messingbånd og fremste rembøyle sin skrue. Båndene holder også på plass ladestokken.

Avtrekkerbøyle, sideblikk og kappe er av messing. Skjeftet er i brunbeiset bjørk. Vinkelen på klobekappen er 79 grader for M/1825. På de senere modellene M/1829 og M/1834 ble denne vinkelen endret til 72 grader.

Låsen har en varhake som holder hanen i halvspenn. På baksiden av varhaken finner man en liten stålpinne som glir mot låsplaten for å stoppe bevegelsen bakover. På senere modeller er denne pinnen flyttet fra baksiden av varhaken til å være festet på låsen. Låsens bakkant har spiss utforming.

M/1825 infanterigevær var utstyrt med døllebajonett.

Basert på brukererfaringer og erfaringer fra produksjonen så en ny modell av Kongsberggeværet dagens lys i 1829.

De aller fleste M/1825 ble konvertert til perkusjon i 1841, og fikk modellbetegnelse M/1825/41. I 1851 ble de beste M/1825/41 våpnene plukket ut og omgjort til tapprifler. Disse fikk modellbetegnelse M/1825/41/51. De beste av de øvrige våpnene ble kortet ned og gjort om til tapprifler i 1860. Disse fikk modellbetegnelse M/1825/41/60. Noen kilder forkorter denne modellbetegnelsen til M/1825/60.

En original M/1825 som har unnsluppet alle omgjøringene er svært sjelden.


Merking

De første muskettene fra Kongsberg Våpenfabrikk var ikke merket med K slik vi kjenner fra senere modeller. Noen av muskettene hadde teksten ”Kongsberg V.F.” stemplet på siden av løpet.


Kilder
  • Bedrifts-Avisa, Kongsberg Våpenfabrikk, Nr 1-72, side: 55-56
  • Troskap og Flid, Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945, Christine Myrvang, 978-82-530-3652-6, side: 94-96
  • www.norskevaapen.no, Trond, -

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - (FMU.000816).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Låsen har ingen kontrollmerker eller annen merking fra KV. Heller ikke andre steder på våpenet finnes noen form for merking. (FMU.000816).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - (FMU.000816).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - (FMU.000816).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Låsblikket er L formet. Strengen rundt den ene skruen har ikke noe med modellen å gjøre (oppheng). (FMU.000816).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Løpet har ingen kontrollmerker eller annen merking fra KV. Heller ikke andre steder på våpenet finnes noen form for merking. Baksiktet er et skur nedfilt i klakken på svansen umiddelbart bak pipen. (FMU.000816).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Vinkelen på klobekappen er 79 grader for M/1825. På de senere modellene M/1829 og M/1834 ble denne vinkelen endret til 72 grader. (FMU.000816).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - (FMU.000816).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Approbasjonslappen der det blant annet står "authoriseres som Constructions-Model...". Plasten er lagt på i nyere tid for beskyttelse. (FMU.000816)

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Approbasjonslappen har et segl på den ene siden. Plasten er lagt på i nyere tid for beskyttelse. (FMU.000816)