Rifle - M/1821/41/51

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Tappgevaer-M1821-41-51-142-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 142. - (LK2481)Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk/Kronborg
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1821/41/51
Kaliber............................. 15 lødig
Produksjonsperiode.......... 1851-
Antall produsert................ 481?
Serienummer.................... -
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Basert på modell............... M/1821/41


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon Tappgevær
Totallengde....................... 1100 mm
Siktelinje.......................... 535 mm
Løpslengde....................... 732 mm
Løpsdiameter v/munning.. 25 mm
Antall rifler........................ 5
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1 1/8
Vekt.................................. 3500 gram
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Vinkellamellsikte (M/1851) og åpent korn.


Utstyr

Sabelbajonett - M/1851
Kratser/Visker


Beskrivelse

For beskrivelse se M/1821 Jægerrifle og M/1821/41 Jægerrifle.

I 1851 ble det approbert forandringsmodeller til tappgevær, og omgjøringen av eldre munnladningsvåpen startet. Dette omfattet også M1821/41. Hensikten med omgjøringen var å gjøre våpnene i stand til å skyte spisse kuler i steden for de gamle rundkulene. Tappen satt i kammerenden av løpet og ekspanderte bakenden av spisskulen slik at den tettet for kruttgassene. Kruttet ble liggende rundt tappen når våpenet var ladet. Det ble innført en ny ladestokk som hadde en form og styrke som egnet seg til å ansette kulen mot tappen. Siden kuletypen ble endret, så endret også kulebanen seg. Dette medførte at baksiktet ble byttet ut slik at det passet med den nye spisskulen.

I forbindelse med denne omgjøringen ble løpet endret fra 22 lødig med 8 rifler til 15 lødig med 5 rifler.

Det ble opprettet omgjøringsverksted på Våpenfabrikken, samt et verksted på Akershus der løytnant Gran ble ansatt som besiktingsmann.

Etter omgjøringen fikk geværet modellbetegnelse M/1821/41/51.


Merking

Riflen er merket med KONGSBERG V.F. på pipens venstre side. Låsen kan være merket med serienummer og kronet K. Tennklossen er merket med kronet K.


Kilder
  • Kongsberg Vaabenfabrikk 1814-1914, Joh. J. Schwarz
  • Troskap og Flid, Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945, Christine Myrvang, 978-82-530-3652-6, side: 73-74

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 142. - (LK2481)

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 142. - (LK2481)

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 142. - (LK2481)

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 2058. - M/1821/41/51 tappgevær produsert av Kongsberg Våpenfabrikk

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 2058. - M/1821/41/51 tappgevær produsert av Kongsberg Våpenfabrikk

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 2058. - M/1821/41/51 tappgevær produsert av Kongsberg Våpenfabrikk