Rifle - M/1821/41

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1821-41-10-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 10.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk/Kronborg
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1821/41
Kaliber............................. 22 lødig
Produksjonsperiode.......... 1841-
Antall produsert................ 481?
Serienummer.................... -
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Basert på modell............... M/1821
Etterfølgende modell.......... M/1821/41/51


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Løpslengde....................... 732 mm
Antall rifler........................ 8
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1 1/8
Vekt.................................. 2500 gram
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Standvisir med klaff og åpent korn


Beskrivelse

For beskrivelse se M/1821 Jegerrifle.

Ved kongelig resolusjon av 12. februar 1841 ble det bestemt at alle håndildvåpen skulle omarbeides til perkusjon. Dette omfattet også M1821 Jægerriflen.

Forandringene til perkusjon foregikk i hovedsak ved Våpenfabrikken og ved arsenalene. Ved arsenalene ble det opprettet perksujonsverksteder for våpenfabrikkens regning. Ved Våpenfabrikken begynte forandringsarbeidet 1. juli 1841. Etterhvert ble de som kunne unnværes i den pågående kammerladningsproduksjonen utsendt som følger: til Trondheim 3 filere, til Bergen 3 filere, til Kristiansand 3 filere og 1 smed, og til Fredrikstad 3 filere.

Hovedarsenalets beholdninger ble ombygd ved verkstedet på Akershus. Det ble opprettet et verksted på Fredrikshald og en del geværer ble omgjort av forskjellige korpsbørsemakere.

Etter omgjøringen fikk geværet modellbetegnelse M1821/41.

På grunn av ombygningen er det kun få kjente eksemplarer av den originale M1821 med flintlås. De kjente eksemplarene kan være av våpnene som ble produsert men ikke godkjent for leveranse, og at de av den grunn aldri ble ombygd.


Merking

Riflen er merket med KONGSBERG V.F. på pipens venstre side. Låsen kan være merket med serienummer og kronet K. Tennklossen er merket med kronet K.


Kilder
  • Kongsberg Vaabenfabrikk 1814-1914, Joh. J. Schwarz
  • Troskap og Flid, Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945, Christine Myrvang, 978-82-530-3652-6, side: 73-74

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 10.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 10.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 10.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 10.