Rifle - M/1821

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Flint-M1821-FMU001747-1.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747). Våpnene ble levert med blank pipe fra KV. Dette eksemplaret har fått pipen brunert i ettertid.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk/Kronborg
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1821
Kaliber............................. 22 lødig
Produksjonsperiode.......... 1821-1822
Antall produsert................ 481 godkjent (600 produsert)
Serienummer.................... -
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Etterfølgende modell.......... M/1821/41


Tekniske Data

Mekanisme....................... Flintlås
Løpslengde....................... 732 mm
Antall rifler........................ 8
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1 1/8
Vekt.................................. 2500 gram
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Standvisir med klaff og åpent korn


Beskrivelse

Det første geværet som ble produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk var M/1821 Jegerrifle. Dette geværet var veldig likt det danske M/1803 geværet.

Etter flere år med fremstilling av prøvegeværer, tilbød Steenstrup 800 stk jegerrifler til en pris av 18 spd. og 72 skilling pr stk til Departementet.

17. mai 1821 ble Norges første instruks for kontroll av geværer vedtatt. Den var høytidelig undertegnet av Konstruksjonskommisjonen (J. Schilling, Lammers, Wolff, N. Schiøtt, C. Kierulf, J.G. Meydell, Krogh, og H. Tønder). Det ble opprettet en kontrollinstans bestående av sjefen for det Kongsbergske infanterikompani, Brunech, og stabskaptein ved Artilleribrigadens 2. batteri, Frederik Meyn. Disse besiktiget 400 geværer i mai 1821 og i oktober samme år 200 geværer. Resultatet var ikke oppløftende. Avviket mellom riflene og instruksen var store. Det var særlig geværpipene og skjeftene som det var merknader til. Steenstrup anga at dette i første rekke skyldtes at instruksen var ny, mens produksjonen hadde pågått en tid før instruksen ble innført.

Feil og mangler ble rettet opp, og i løpet av 1822 ble 481 rifler godkjent og avsendt fra Våpenfabrikken til en pris av 15 spd. pr stk. Flommen i august 1822 satte en stopper for produksjonen i lengre tid. Det er usikkert om flere M1821 ble levert.

Løpet skulle i følge spesifikasjonene være 2 fot og 4 tommer langt (Ca. 732 mm).

Kaliberet skulle være 7 linjer, 2 skruppler og 5 punkt (Ca 15,7 mm).

Vekten skulle være 8 mark og 30 1/2 lodd (Ca 2,5 kg).

M/1821 har åttekantet pipe med åtte rifler. Pipene var blanke ved leveranse fra KV. På pipens venstre side i forkant er det en firkantet hylse som fungerer som bajonettfeste. Siktemidlene er et standvisir med en klaff. Forsiktet er et åpent korn i messing. Pipen er festet til skjeftet med kryss-skrue, to stifter samt skruen for fremste rembøyle. Tre rørken i messing holder ladestokken fast i underkant av forskjeftet. Avtrekkerbøyle, sideblikk og kappe er laget i messing. Skjeftet er i brunbeiset bjørk. I bakkant av kolbens høyre side er det frest ut et hulrom (leddik) med plass for våpenets utstyr.

Våpenet ble brukt sammen med en hirsjfengerbajonett. Dette er et tidligere sidevåpen M/1788 og 1793 som i 1801 fikk påsatt en festeanordning og tatt i bruk som bajonett på jeger-rifler.


Merking

Riflen er merket med KONGSBERG V.F. på pipens venstre side.


Kilder
  • Kongsberg Vaabenfabrikk 1814-1914, Joh. J. Schwarz
  • Bedrifts-Avisa, Kongsberg Våpenfabrikk, Nr 1-72, side: 54-55
  • MTM - 170 (Desember 2017), Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843, side: 44-63
  • Troskap og Flid, Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945, Christine Myrvang, 978-82-530-3652-6, side: 73-74

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747). Dette eksemplaret har ikke "Kongsberg V.F." stemplet på pipens venstre side. Dette er trolig pusset bort i forbindelse med senere brunering av pipen.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747). En firkantet hylse på løpets venstre side fungerer som bajonettfeste.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Kongsberg Jegerrifle M/1821 (FMU.001747).