Observerte eksemplarer av Rifle - M/1867 Remington

KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad Bilder
6307 1871 Privat Ring rundt kronet K.
6991 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
7021 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
7280 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
7340 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bygget om til hagle med original pipe.
7370 1871 Forsvarsmuseet FMU.037004 Ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen.
7485 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
7491 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
7791 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
12644 1872 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
14160 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
14261 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
14730 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerke på pipen. Randtent.
14877 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
15776 1873 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen.
19401 1874 Privat Ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Radndtent. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Bilde-11
Bilde-12
Bilde-13
Bilde-14
Bilde-15
Bilde-16
Bilde-17
Foto:Roy Wollwik
19416 1874 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent.
19500 1874 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
19548 1874 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
22605 1875 Privat Ikke ring rundt kronet K. Byttet løp. Bygget om til hagle.
23368 1875 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
23858 1875 Privat Ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Randtent. Løpet er kortet ned. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
24964 1875 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
25409 1875 Privat Ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
27320 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
27790 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
27794 1876 Privat Ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
28131 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
28928 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
28974 1876 Privat Ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Randtent.
29167 1876 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
29440 1876 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
29523 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
29527 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
29627 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen.
30159 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
32052 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
32112 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
32733 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K.
32751 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent.
33722 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
35526 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Boret opp til hagle kaliber 24. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
35766 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
35917 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Foto:Terje Alfheim
36786 1878 Privat ? kontrollmerker på pipen. Feilslått med nummer 56786.
38155 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
39035 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle.
40397 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bygget om til hagle.
40718 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning.
41193 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Boret opp til hagle kaliber 24. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
41282 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
43114 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
43215 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning.
44348 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
44482 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
46369 1880 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen.
47980 1880 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent.
50152 1881 Privat Ikke ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Randtent.
50487 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Foto:Trygve Thoresen
51217 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle.
52004 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent.
52037 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3