Observerte eksemplarer av Rifle - M/1860/67 Landmark - 2 band
KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad Bilder
59 1861 Privat www.norskevaapen.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Ikke bygget om til Landmark.
73 1861 Privat www.kvf.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Uten pussestokk. Bygget om til Landmark M/1860/67.
79 1861 Privat Kommer Baksikte: Vinkellamellsikte. Ikke bygget om til Landmark.
85 1861 Privat Kommer Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til Landmark M/1860/67.
86 1861 Privat www.kvf.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til Landmark M/1860/67.
134 1861 Privat www.kvf.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til Landmark M/1860/67.
374 1862 Privat www.oldkongsbergarms.com Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til Landmark M/1860/67.
729 1863 Privat www.norskevaapen.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Ikke bygget om til Landmark. Omgjort fra sabelbajonett til døllebajonett.
772 18xx Privat www.norskevaapen.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til Landmark M/1860/67.
792 1862 Privat - Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til Landmark M/1860/67.
853 1863 Forsvarsmuseet FMU.007061 Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til Landmark M/1860/67.
984 1864 Privat www.kvf.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til Landmark M/1860/67.
1218 1865 Norsk Bergverksmuseum KVM 0000030 Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til Landmark M/1860/67.