Revolver - M1893 Nagant

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1893-11445-1.jpg
Foto: - - Oddgeir Aske - Serienummer: 11445. - Nagant levert fra Belgia i 1899 med Nandrups kontrollmerke.Modell og produksjon

Type................................ Revolver
Produsent........................ Fabrique d'armes Émile et Léon Nagant/Husqvarna Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Emile og Leon Nagant
Kunde.............................. Hær og Marine
Modell.............................. M1893 Nagant
Kaliber............................. 7,5 mm Nagant
Produksjonsperiode.......... 1893-1901
Antall produsert................ 12865 (Hæren) + ? (Marinen)
Serienummer.................... 1-12849 (Hæren), ca 2500-5500 (Marinen)
Produksjon pr år................ Klikk her


Tekniske Data

Mekanisme....................... Sentertenning
Magasinkapasitet................ 6
Totallengde....................... 235 mm
Løpslengde....................... 114 mm
Løpsdiameter v/munning.. 13 mm
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Høyre
Vekt.................................. 800 gram
Skjefte.............................. Tre
Sikte................................. Fast skur og korn


Beskrivelse

Det finnes pr i dag ikke dokumentasjon for at Kongsberg Våpenfabrikk har produsert Nagant revolvere, men vi har likevel valgt å ta med historien rundt disse da KVs kontrollører var involvert i mottakskontroll da Naganten ble anskaffet fra Belgia og Sverige. KV bygget senere om flere av revolverne til kaliber 22. I en oversikt over produkter av vesentlig betydning for KV i perioden 1917-1967 er Naganten ført opp. Dette antas å være knyttet til ombygging og eventuell deleproduksjon.

Den norske varianten av Nagant revolveren ble approbert 23. juni 1893 som M/1893. Denne var lik den svenske M/1887 med unntak av kornets form. Den svenske revolveren har et korn som er kantet i overkant, mens den norske har et korn som ser ut som to kvartsirkler av forskjellig størrelse som treffer hverandre og skaper et hakk i kornet.

Revolverne som ble levert til Hæren ble produsert av Fabrique d'armes Émile et Léon Nagant i Liége i Belgia samt ved Husqvarna Vapenfabrikks Aktiebolag i Sverige og levert i perioden 1894-1901. Se leveranseoversikt over for serienummer og leveransedatoer. Det ble totalt anskaffet 12865 Nagant revolvere til Hæren. Av disse er 465 stk levert fra Husqvarna.

Nagantene som ble anskaffet er blant annet besiktiget av de norske kontrolloffiserene Jacob Maximilian Gran Paaske (stemplet MP), Ole Adolf Julsrud (stemplet OAJ) og Bjarne Cranner (stemplet BC). Det finnes også revolvere stemplet med kronet N. Stemplene finnes på rammens venstre side foran tønnen.

Den norske Marinen anskaffet også Nagant revolvere fra Belgia i perioden 1889-1900. Disse revolverne har samme kantede korn som på den svenske revolveren. Laveste serienummer på disse antas å være ca 2500 og høyeste ca 5500. I en oversikt fra 1922 er Marinens beholdning av Nagant revolvere M/1893 oppgitt til å være 1998 stk.


Merking

Nagantene levert fra Belgia mer merket med ”BREVET NAGANT” på rammens venstre side foran tønna. Merket kan stå horisontalt eller vertikalt. De første Nagantene levert fra Sverige er stemplet ”HUSQVARNA”, mens de 115 siste kun har serienummer og Bjrne Cranners merke.

Under fabrikkmerket finner man serienummer og under dette finnes som regel kontrolloffiserens merke. Revolverne ble kontrollert Jacob Maximilian Gran Paaske (stemplet MP), Ole Adolf Julsrud og Bjarne Cranner (stemplet BC) eller Prlt Nandrup (stemplet med kronet N).

Belgisk produserte revolvere har en oval med ELG stemplet på tønnen. Pipene er merket med kronet R, som betyr riflet pipe. Pipene kan også ha et stempel med en ellet to bokstaver med en krone på toppen. Dette er den enkelte kontrollør sitt stempel.

Revolvere som er solgt ut fra Forsvaret har den norske løven stemplet bak på rammen.


Kilder
  • Nordisk Våpenforum Nr 11, Arne Thell, ISSN 0801-1222, side: 31-33
  • Kongsberg Colten, Karl Egil Hanevik, ISBN 8299314321
  • Hærmuseets årbok 1951/52, Hærmuseet, -
  • Skytevåpen benyttet av Forsvaret etter 1859, Forsvaret, ISBN 978-82-91218-63-2, side: 141
  • Instruks for Skydeøvelser med Revolver m/93, Forsvaret, -

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Oddgeir Aske - Serienummer: 11445.

Bilde mangler
Foto: - - Oddgeir Aske - Serienummer: 11445.

Bilde mangler
Foto: - - Oddgeir Aske - Serienummer: 11445.

Bilde mangler
Foto: - - Oddgeir Aske - Serienummer: 11445.

Bilde mangler
Foto: - - R.W. - Serienummer: 4575. - Nagant levert fra Belgia i 1896 med Jacob Maximilian Gran Paaskes kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: - - R.W. - Serienummer: 5126. - Nagant levert fra Husqvarna i 1898 med Ole Adolf Julsruds kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 12925. - Nagant levert fra Husqvarna med Bjarne Cranners kontrollmerke. De siste 115 våpnene levert fra Sverige var ikke merket med HUSQVARNA

Bilde mangler
Foto: - - R.W. - Serienummer: 10897. - Nagant levert fra Belgia i 1899 med Prlt Nandrups kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 12954. - Nagant levert fra Husqvarna i 1901 med Bjarne Cranners kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Serienummer: 4033. - Nagant levert fra Belgia i 1896 med Bjarne Cranners kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Serienummer: 4033. - Nagant levert fra Belgia i 1896 med Bjarne Cranners kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Serienummer: 4033. - Nagant levert fra Belgia i 1896 med Bjarne Cranners kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Serienummer: 4033. - Nagant levert fra Belgia i 1896 med Bjarne Cranners kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Serienummer: 4033. - Nagant levert fra Belgia i 1896 med Bjarne Cranners kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Serienummer: 4033. - Nagant levert fra Belgia i 1896 med Bjarne Cranners kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Serienummer: 4033. - Nagant levert fra Belgia i 1896 med Bjarne Cranners kontrollmerke.

Bilde mangler
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Naganten er oppført som nummer 15 over produkter av vesentlig betydning.