Pistol - M/1834 Enger (Forsøk)

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-1835-Enger-FMU000630-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Forsvarsmuseet - (FMU.000630)Modell og produksjon

Type................................ Pistol
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Rustmester Enger
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1834 Enger (Forsøk)
Kaliber............................. 21 lødig
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ ca 25?
Serienummer.................... 1-25?
Observerte eksemplarer..... Klikk her


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon


Beskrivelse

Forsøkspistol etter Rustmester Engers konstruksjon.


Merking

Tangen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K. Toppen av løpet er merket CFS over HI over kronet K.

CFS er kontrollmerket til Christan Fredrik Staib. Han var stabskaptein ved Artilleribrigadens 4. batteri 1827-1837, og ble senere felttøymester. Betydningen av HI er pr i dag ukjent.


Kilder
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet, -, side: 9 og 11

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Forsvarsmuseet - (FMU.000630)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Forsvarsmuseet - (FMU.000630)