Pistol - M/1834/46

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1300-1.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277 (låsen) og 1300 (resten av delene).Modell og produksjon

Type................................ Pistol
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1834/46
Kaliber............................. Flankør: 21 lødig Studser: 22 lødig
Produksjonsperiode.......... 1846
Antall produsert................ mindre enn 405 par (810 stk)
Serienummer.................... ca 1277-1685
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Basert på modell............... M/1834


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Antall rifler........................ Flankør: Ingen Studser: 4
Riflestigning....................... Flankør: Ingen Studser: ?
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Standsikte og åpent korn


Beskrivelse

I 1846 ble de fleste M/1834 pistolene gjort om til perkusjonsmekanisme. Se forøvrig beskrivelse av M/1834.

Pistolene beholdt sitt opprinnelige serienummer ved ombyggingen. Høyeste kjente serienummer for M/1831 er 1280. Laveste kjente serienummer for M/1834 er 1277. Dvs at det må ha vært parallell produksjon innenfor samme serienummer rekke i en liten periode.


Merking

Samme merking som M/1834.


Kilder
  • MTM 135 - mars 2009, Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277 (låsen) og 1300 (resten av delene).

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277 (låsen) og 1300 (resten av delene).

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277 (låsen) og 1300 (resten av delene).

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1557. - M/1834/46 flankørpistol med skulderstokk utstilt ved Rustkammeret i Trondheim.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1557. - Låsen er merket med serienummer 1557, 2 stk av Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt filermerke KA. Tennklossen er merket med kronet K, samt kontrollmerke. Pistolen har ikke R merke ved serienummeret, som betyr at dette er en flankørpistol.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282. - M/1834/46 studserpistol.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282.