Pistol - M/1834/46

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1300-1.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277 (låsen) og 1300 (resten av delene).Modell og produksjon

Type................................ Pistol
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1834/46
Kaliber............................. Flankør: 21 lødig Studser: 22 lødig
Produksjonsperiode.......... 1846
Antall produsert................ mindre enn 405 par (810 stk)
Serienummer.................... ca 1277-1685
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Basert på modell............... M/1834


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Antall rifler........................ Flankør: Ingen Studser: 4
Riflestigning....................... Flankør: Ingen Studser: ?
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Standsikte og åpent korn


Beskrivelse

I 1846 ble de fleste M/1834 pistolene gjort om til perkusjonsmekanisme. Se forøvrig beskrivelse av M/1834.

Pistolene beholdt sitt opprinnelige serienummer ved ombyggingen. Høyeste kjente serienummer for M/1831 er 1280. Laveste kjente serienummer for M/1834 er 1277. Dvs at det må ha vært parallell produksjon innenfor samme serienummer rekke i en liten periode.


Merking

Eksempel på merking fra serienummer 1296: Låsens bakre del er merket med serienummer og R. Låsen er også er merket med kronet K, IV (Mrk kat 1059), samt filermerke DP (Mrk kat 657). DP antas å tilhøre fileren David Petersen. Tennklossen er merket med kronet K, samt A. Messingbeslaget er merket serienummer og R. Pipens venstre side er merket med J (Mrk kat 266) som er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen. Pipens topp er merket med med kronet K, IE (Mrk kat 132) og IG (Mrk kat 142). IE er mottaksmerket til Iver Enger, rustmester ved Hovedarsenalet. IG er kontrollmerket til Jacob Gløersen. Pipens høyre side er merket CH i firkant (Mrk kat 584). CH antas å tilhøre fileren Carl Hulg.


Kilder
  • MTM 135 - mars 2009, Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet, -

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277 (låsen) og 1300 (resten av delene).

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277 (låsen) og 1300 (resten av delene).

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277 (låsen) og 1300 (resten av delene).

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1557. - M/1834/46 flankørpistol med skulderstokk utstilt ved Rustkammeret i Trondheim.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1557. - Låsen er merket med serienummer 1557, 2 stk av Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt filermerke KA. Tennklossen er merket med kronet K, samt kontrollmerke. Pistolen har ikke R merke ved serienummeret, som betyr at dette er en flankørpistol.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282. - M/1834/46 studserpistol.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282.