Pistol - M/1834

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-1446-1.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1446. - Studserpistol M/1834 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk (FMU.001814).Modell og produksjon

Type................................ Pistol
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1834
Kaliber............................. Flankør: 21 lødig Studser: 22 lødig
Produksjonsperiode.......... 1834-1841
Antall produsert................ 405 par (810 stk)
Serienummer.................... ca 1277-1685
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Etterfølgende modell.......... M/1834/46


Tekniske Data

Mekanisme....................... Flintlås
Antall rifler........................ Flankør: Ingen Studser: 4
Riflestigning....................... Flankør: Ingen Studser: ?
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Standsikte og åpent korn


Beskrivelse

Etter noen år med bruk viste det seg at den spisse utformingen av låseblikket på flintlåspistol M/1831 medførte at stokken sprakk like bak låseblikket. Låseblikkets bakre del ble derfor endret slik at det fikk en rundere form. Låsblikket er ca 123 mm langt. Den nye pistolen fikk modellbetegnelse M/1834. Pistolen for øvrig er lik M/1831.

M/1834 ble på samme måte som M/1831 levert i sett av studserpistol, flankørpistol, skuldestrokk og ladestokk. Pistolene ble oppbevart i tasker, en på hver side av sadelen. Skulderstokken kunne brukes vekselsvis på de to pistolene.

Produksjonsoversikten ser ut til å ha vært:

1835 Ca 1281-1500 Ca 440 pistoler

1838 Ca 1501-1575 Ca 150 pistoler

1839 Ca 1576-1640 Ca 130 pistoler

1840 Ca 1641-1660 Ca 40 pistoler

1841 Ca 1661-1685 Ca 50 pistoler

Høyeste kjente serienummer for M/1831 er 1280. Laveste kjente serienummer for M/1834 er 1277. Dvs at det må ha vært parallell produksjon innenfor samme serienummer rekke i en liten periode.

I 1846 ble de fleste M/1834 pistolene gjort om til perkusjonsmekanisme. Det er i dag bare kjent ett eksemplar som ikke er omgjort. Dette er flankørpistol nr 144 som finnes ved Forsvarsmuseet (FMU.001814).


Merking

Toppen av pipen er merket "IG" for Jacob Gløersen, som var medlem av kontrollkommisjonen. Under dette finnes "IE" for Ivar Enger, som var rustmester i perioden 1823-1836. Nederst finnes Kongsberg Våpenfabrikks kronede K.

Låseblikket er merket med serienummer bakerst på grepet. Studserpistolene er i tillegg merket med bokstaven "R". Dette for at man skulle kunne skille på studserpistol og flankørpistol i samme settet. I tillegg finnes kronet K og filermerket. Filermerket kan være skjult bak pannedekkelfjæren.

Kolbekappen er merket med serienummer.


Kilder
  • Bedrifts-Avisa, Kongsberg Våpenfabrikk, Nr 1-72, side: 57
  • MTM 135 - mars 2009, Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet, -

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1446. - Studserpistol M/1834 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk (FMU.001814).