Pistol - M/1831

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1831-1198-Flankor-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1198. - Flankørpistol M/1831. (LK2483)Modell og produksjon

Type................................ Pistol
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1831
Kaliber............................. Flankør: 21 lødig Studser: 22 lødig
Produksjonsperiode.......... 1831-1834
Antall produsert................ 1280 par (2560 stk)
Serienummer.................... 1-ca 1280
Etterfølgende modell.......... M/1831/46


Tekniske Data

Mekanisme....................... Flintlås
Totallengde....................... 430 mm
Siktelinje.......................... 215 mm
Løpslengde....................... 250 mm
Løpsdiameter v/munning.. Flankør: 20 Studser: ? mm
Antall rifler........................ Flankør: Ingen Studser: 4
Rifling................................ Flankør: Ingen Studser: ?
Riflestigning....................... Flankør: Ingen Studser: ?
Vekt.................................. Flankør: 1950 Studser: ? gram
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Standsikte og åpent korn


Beskrivelse

I det Norge skulle approbere sin første flintlåspistol ble datidens svenske M/1820 brukt som inspirasjon. En ny norsk modell ble approbert 12. september 1829. Denne sies å være en tilnærmet kopi av den svenske modellen. Det kom raskt en rekke forbedringsforslag som ble approbert 4. mai 1831. Den nye pistolen fikk modellbetegnelse M/1831. Kongsberg Våpenfabrikk fikk i oppdrag å produsere denne.

Pistolene ble levert i sett som inneholdt en 22 lødig studserpistol, en 21 lødig flankørpistol, en felles skulderstokk som kunne brukes på begge pistolene, samt en felles ladestokk. Studserpistolene var riflede, mens flankørpistolene var glattborede. Selv om studserpistolene var riflede brukte man runde kuler. Flankørpistolene kunne lades med flere små blykuler for å få en hagleeffekt.

Låsblikket er ca 128 mm langt, avrundet foran og spisst bak. Baksiktet er et standsikte av jern smidd i ett med svansskruebladet, og forsiktet er et halvmåneformet messingkorn. Pipen er festet til skjeftet med en kryss-skrue og et nesebånd av messing. Skjeftet er i brunbeiset bjørk. En jernskinne i overkan av kolben fungerer som feste for løskolben. Pistolen har løs ladestokk.

Pistolene i settet hadde samme serienummer. Årlig produksjon ser ut til å ha vært:

1831 serienr ca 1-300 totalt ca 600 pistoler

1832 serienr ca 301-800 totalt ca 1000 pistoler

1833 serienr ca 801-1120 totalt ca 640 pistoler

1834 serienr ca 1121-1280 totalt ca 320 pistoler

Høyeste kjente serienummer for M/1831 er 1280. Laveste kjente serienummer for M/1834 er 1277. Dvs at det må ha vært parallell produksjon innenfor samme serienummer rekke i en liten periode.

I 1846 ble de fleste M/1831 pistolene gjort om til perkusjonsmekanisme. Det er i dag bevart ca 30 eksemplarer som ikke har blitt omgjort. Disse ligger alle i serienummer rekken Ca 1170-1210. Dette kan tyde på at et mindre parti ble holdt unna omgjøringen.


Merking

Låsblikket er merket med serienummer bakerst mot grepet. På låsblikket finner man også Kongsberg Våpenfabrikks kronede K, samt filermerket til personen som har laget låsen. Filermerket kan være skjult bak pannedekkelfjæren.

Pipens topp er merket med "CFS" for Christian Fredrik Staib, som var medlem av kontrollkommisjonen. Under dette finnes "IE" for Ivar Enger, som var rustmester i perioden 1823-1836. Nederst finnes KV merket. Pipens venstre side er merket med serienummer samt kontrollmerke. Pipens underside er merket med produksjonsår samt bokstaven "P" som ble slått inn etter første gangs trykkskyting.

Skjeftets venstre side er merket med serienummer og kronet K bak sideblikket.

Modelleksemplaret er bevart ved Forsvarsmuseet (FMU.000616). Denne har kongemonogrammet for Kong Carl den 14. Johan på alle hoveddeler.


Kilder
  • Bedrifts-Avisa, Kongsberg Våpenfabrikk, Nr 1-72, side: 56-57
  • MTM 135 - mars 2009, Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1198. - Flankørpistol M/1831. (LK2483)

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1198. - Studserpistol M/1831.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1205. - Flankørpistol M/1831

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1205. - Flankørpistol M/1831