Kontrollmerke

./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-Ole-Hermann-Johannes-Krag-1.jpg
Foto: - - Stine Hagtvedt - Ole Hermann Johannes Krag sitt kontrollmerke.Modell og produksjon

Type................................ Kontrollmerke
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk


Beskrivelse

Ole Herman Johannes Krag (f√łdt 7. april 1837 i V√•g√•, d√łd 9. desember 1916 i Paris, bisatt i Christiania 17. januar 1917) var offiser, oppfinner og v√•penindustrimann. Ole Herman Krag var yngste s√łnn av Hans Peter Schnitler Krag. Hans to eldre br√łdre var Peter Rasmus Krag (1825‚Äď91) og Hans Hagerup Krag (1829‚Äď1907).

Krag vokste opp p√• de steder faren gjorde tjeneste som sogneprest, dvs. i V√•g√•, Fredrikshald (Halden) og Christiania (Oslo). Krag er sammen med Erik J√łrgensen kjent som oppfinnerne av Krag-J√łrgensen-gev√¶ret som ble approbert som standardv√•pen i det norske infanteri i 1894.

Krag var elev ved Nissens skole, han begynte p√• Krigsskolen vinteren 1854 og ble kadett. Han var samtidig elev ved Den Kongelige Kunst- og Tegneskolen i Christiania, hvor han fikk utdannelse innen tegning, herunder ogs√• konstruksjonstegning. Han ble uteksaminert fra Krigsskolen i desember 1857, og 18. desember ble han sekondl√łytnant i 1. Akershuske brigade. Han gjorde tjeneste i Fredrikshald, Fredrikstad, Horten og p√• Oscarsborg. Han jobbet ogs√• med vei og jernbane, bl.a. Drammenbanen, og var den f√łrste i Norge som sprengte fjell med glyserolnitrat (nitroglyserin).

Han ble premierl√łytnant 31. juni 1861 og begynte p√• den milit√¶re H√łyskolen, hvor han ble uteksaminert i 1863. Han ble Sekondl√łytnant i artilleriet 17. mars 1864 og gjorde tjeneste ved Hovedarsenalet i Christiania. En periode i 1864-65 var han utenfor tjeneste (surnumer√¶r). 15. september 1866 ble han beordret som kontrolloffisersaspirant til Kongsberg V√•penfabrikk, hvor han fikk en videreutdannelse som ga ham tiln√¶rmet b√łrsemakerutdannelse. Denne utdannelsen ble avsluttet med eksamen, hvor han bl.a. fremstilte et eget pr√łvegev√¶r, et 4‚Äô‚Äô‚Äô kammerladningsgev√¶r, som er utstilt p√• Kongsberg V√•penfabrikks museum. Han ble deretter beordret som kontrolloffiser ved hovedarsenalets gev√¶rforandringsverksted fra 15. april 1868, og som kontrolloffiser ved V√•penfabrikken fra 16. juni 1870. I 1870 giftet han seg med Karen Elise Theodora Collett (1844‚Äď1926), datter av godseier John Collett og Antoinette Johanne f√łdt Smith. De var foreldre til Herman Krag (f√łdt 1871) og besteforeldre til arkitekt Herman Krag.

Kaptein Krag konstruerte sitt f√łrste magasingev√¶r i 1868 og kom med Krag-Petersson magasingev√¶r i 1872. Dette v√•pen ble senere antatt i den norske marine, og i underkant av 1000 v√•pen ble produsert. Krag ble direkt√łr for Kongsberg V√•penfabrikk 3. november 1880. Da hadde han allerede samarbeidet med J√łrgensen en god stund, og deres felles v√•pen var til utpr√łving i Danmark hvor det ble antatt som ¬ęGev√¶r 1889¬Ľ. I forskjellige varianter ble det produsert ca. 134 500 v√•pen i Danmark fram til 1945. V√•penet ble stadig videreutviklet og det ble antatt i USA som Gev√¶r M/1892 i kaliber .30-40 Krag. Her ble det produsert nesten 480 000 v√•pen i den korte perioden fra 1894 til det siste ble levert i 1907. Det v√•penet som ble antatt i Norge ble totalt for alle modeller produsert i nesten 250 000 eksemplarer fram til de siste ble satt sammen i 1951. Krag ble utnevnt til oberstl√łytnant i artilleriet 9. juni 1894 og ble oberst og feltt√łymester 5. november 1895. Han fikk avskjed etter n√•dd aldersgrense i 1902.

Han er hedret med gatenavnet Krags gate i Kongsberg, som ble foresl√•tt endret til Krag-J√łrgensens gate, uten at dette fikk tilslutning.


Finnes f.eks. på våpen

Kilder
  • Norske Milit√¶rgev√¶rer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3
  • Wikipedia, -, -

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Public domain - Ole Hermann Johannes Krag.