Maskingevær - Madsen M/14

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Madsen-M14-Marinen-FMU-1.jpg
Foto: FMU - Maria Åsli Åkerø, Forsvaret - Madsen M/14 for Marinen.Modell og produksjon

Type................................ Maskingevær
Produsent........................ Dansk Rekylriffel Syndikat
Konstruktør..................... Wilhelm Herman Oluf Madsen
Kunde.............................. Marine
Modell.............................. Madsen M/14
Kaliber............................. 6,5x55
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ 99
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Mekanisme....................... Automat
Skuddtakt........................ 600 skudd pr min
Magasinkapasitet................ 25
Totallengde....................... 1280 mm
Løpslengde....................... 588 mm
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:200 mm
Vekt.................................. 9500 gram
Skjefte.............................. Nøttetre eller bøk
Sikte................................. Bueklaffsikte og åpent korn


Beskrivelse

Denne modellen ble antatt i 1914 som Let mitraljøse M/14. 278 våpen ble kjøpt inn fra Dansk Rekylriffel Syndikat (DRS) I København. 179 av disse gikk til Hæren og de øvrige 99 til Marinen. Kongsberg Våpenfabrikk produserte 704 i tillegg til disse.

Madsen M/14 hadde en komplisert konstruksjon og krevde at brukerne hadde god kjennskap til våpenet. Dette skapte en del diskusjon i mellomkrigsårene. Ved krigsutbruddet var Madsen M/14 i bruk.


Merking


Kilder