Maskingevær - Madsen M/14

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Madsen-M14-Marinen-FMU-1.jpg
Foto: FMU - Maria Åsli Åkerø, Forsvaret - Madsen M/14 for Marinen.Modell og produksjon

Type................................ Maskingevær
Produsent........................ Dansk Rekylriffel Syndikat
Konstruktør..................... Wilhelm Herman Oluf Madsen
Kunde.............................. Marine
Modell.............................. Madsen M/14
Kaliber............................. 6,5x55
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ 99
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Mekanisme....................... Automat
Skuddtakt........................ 600 skudd pr min
Magasinkapasitet................ 25
Totallengde....................... 1280 mm
Løpslengde....................... 588 mm
Vekt.................................. 9500 gram
Skjefte.............................. Nøttetre eller bøk
Sikte................................. Bueklaffsikte og åpent korn


Beskrivelse

Denne modellen ble antatt i 1914 som Let mitraljøse M/14. 278 våpen ble kjøpt inn fra Dansk Rekylriffel Syndikat (DRS) I København. 179 av disse gikk til Hæren og de øvrige 99 til Marinen. Kongsberg Våpenfabrikk produserte 704 i tillegg til disse.

Madsen M/14 hadde en komplisert konstruksjon og krevde at brukerne hadde god kjennskap til våpenet. Dette skapte en del diskusjon i mellomkrigsårene. Ved krigsutbruddet var Madsen M/14 i bruk.


Merking


Kilder
  • Skytevåpen benyttet av Forsvaret etter 1859, Forsvaret, ISBN 978-82-91218-63-2, side: 357