Automatgevær - AG3

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-AG3-100001-1.jpg
Foto: FMU - Askild Antonsen - Serienummer: 100001. - Forsvarets første AG3 med serienummer 100001 ble levert Generalfelttøymesteren 15. februar 1967.Modell og produksjon

Type................................ Automatgevær
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Heckler & Koch
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. AG3
Kaliber............................. 7,62x51
Produksjonsperiode.......... 1967-1974
Antall produsert................ 253496
Serienummer.................... Innenfor: 100001-304000, 330001-379496
Basert på modell............... G3


Tekniske Data

Mekanisme....................... Automat
Skuddtakt........................ 550-650 skudd pr min
Magasinkapasitet................ 20
Totallengde....................... 1020 mm
Siktelinje.......................... 575 mm
Løpslengde....................... 485 mm
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:304,8 mm
Vekt.................................. Med fylt magasin 4700 gram
Skjefte.............................. Kunststoff
Sikte................................. Siktetrommel og stoplekorn


Utstyr

Magasin
Pussesett
Lett sluttstykke
Hylserestavviser - Gammel modell
Rekylforsterker - Gammel modell
Rekylforsterker - Ny modell
Skarpskyttersats
Innleggspipe kal .22
Granatkaster HK79N
Innskytningsskive for AG3
Ammunisjon 7,62x51 NATO


Beskrivelse

I 1953 antok NATO landene et nytt standardkaliber: 7,62 x 51 mm NATO. I løpet av 50-årene tok flere land i bruk dette kaliberet, og det var naturlig for Norge å følge etter. Høsten 1960 satte man i gang prøver på Terningmoen med mål om å komme fram til et nytt enhetsgevær for Forsvaret. I første runde var FN-FAL, SG 510, CETME 58, AR 10, Beretta BM 59 med på prøvene. Garand geværet ble brukt som referansevåpen.

Prøvene pågikk vinteren 1961 med hensyn til snø, støv, rust, presisjon, varmgang, regn samt generell betjeningsvennlighet. Våpnene ble også prøvet med og uten to fot med tanke på rollen som lett maskingevær.

Resultatet ble at CETME 58 og FN-FAL pekte seg ut som de beste kandidatene. Begge våpen måtte forbedres for å kunne brukes for norske forhold. Det måtte lages nye siktemidler og lengre kolbe. Funksjonering under vinterforhold måtte også forbedres.

Neste runde startet i februar 1963. I denne runden var kun CETME 58 med. Våpenet hadde nå byttet navn til G3 og hadde blitt antatt i det tyske Bundeswehr. Våpenet var tilgjengelig med forskjellige siktemidler, samt med forskjellige fremførere for ufullstendig låsing. På dette tidspunktet var Kongsberg Våpenfabrikk i gang med produksjon av 100 000 G3 geværer for Bundeswehr som en del av en gjenkjøpsavtale. Samtidig var det klart at produksjon av FN-FAL i Norge ville by på problemer og bli relativt kostbart. Det var derfor ganske klart at valget måtte bli G3.

Under de videre prøvene ble sikteløsningen valgt. Det ble også besluttet å droppe varsler. Kolben ble besluttet forlenget med 2 cm basert på måling av armlengde på 1500 rekrutter.

Våpenet ble formelt approbert i 1966. Det var nå valgt et nytt enhetsvåpen som tilfredsstilte norske krav. Kongsberg Våpenfabrikk fikk første kontrakt 21. juni 1966. Senere fulgte flere kontrakter. Første leveranse ble gjort i februar 1967. Siste delleveranse forlot fabrikken i 1974.

Hvert våpen ble levert med rem, bajonett og 5 magasiner. De første bajonettene og magasinene ble produsert ved KV. Senere ble disse levert fra Tyskland. Våpnene som ble levert til Heimevernet hadde ikke bajonett.

Totalt ble det levert 253 497 våpen (inkludert låskasser) til Forsvaret. Av disse var 11 000 AG-3F1, en versjon som hadde innskyvbar kolbe.Geværet har følgende hoveddeler og tilbehør:

- Glidekasse med pipe, flammedemper, ladearmrør, magasinholder og siktemidler

- Forskjefte

- Sluttstykke

- Underbeslag med avtrekkermekanisme, utkaster og pistolgrep

- Bakstykke med kolbe og rekylfjærFølgende tilbehør følger med hvert gevær:

- Magasiner

- Magasintaske

- Bærerem

- Pussesaker i pose

- Bajonett med balgFølgende tilbehør tildeles etter bestemte satser:

- Siktejusteringstang eller siktejusteringsverktøy

- Kombinasjonsnøkkel

- Lett sluttstykke

- Avviser for løsammunisjon

- Skarpskyttersats

- Innleggspipe kal 22 komplettAlle hoveddelene ligger i eller er festet til glidekassen. I den fremre delen av glidekassen er låsesluttstykket sveiset fast. Det har spor for låserullene.

Pipen er pressen inn i låsestykket. På munningen er flammedemperen påskrudd. Flammedemperen demper munningsflammen, beskytter munningen og tjener samtidig som utskytningsrør for geværgranater.

Ladearmrøret ligger over pipen og gir styring for ladearmen og rekylfjærrøret. På fremre del sitter forsiktet og bajonettfestet. Bakre del av ladearmslissen har et låsespor for å holde sluttstykket i bakre stilling.

Bakstykket lukker glidekassen bak. Det består av buffermekanismen, kolben og rekylfjærstang med fjær. Geværet kan også være utstyrt med innskyvbar kolbe (AG3 F1).

I den bakre del av kolben er det to hull. I disse stikkes pinnene for bakstykket under adskillelse av våpenet. På venstre side sitter bakre remfeste.Magasinet er av lettmetall og tar 20 patroner. Det består av:

- Magasinhylse

- Tilbringerfjær med låseplate

- Tilbringer

- MagasinbunnBæreremmen er laget av webb. Den er dobbel og kan brukes til bæring over skulderen, på ryggen, brystet og i hånden. Ved hjelp av beredskapsspennen og beredskapskroken på forskjeftet kan geværet bæres i høy beredskap foran på brystet.Remmen består av:

- Ytterrem med beredskapsspenne

- Innerrem med karabinkrok og strammer

- Bakre krokPussesaker oppbevares i plastpose og består av:

- Pusserør med pusselappøye og pussebørste

- Kammerbørste

- Oljeflaske

- Pusselapper og pussegarnBajonetten er en feltkniv som festes til geværet med en ring rundt flammedemperen og har en låsetapp som låser bajonetten i bajonettfestet.


Merking

Magasinbrønnens venstre side er merket med AG3, serienummer og Norges riksvåpen. Magasinbrønnens høyre side er merket med kronet K, samt produksjonsmåned og år.

Mekanismens høyre side er merket med bokstavene S, E og F. (S = sikret, E = Enkeltskudd, F = Fullauto)


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: FMU - Askild Antonsen - Serienummer: 100001.

Bilde mangler
Foto: FMU - Askild Antonsen - Heimevernets Ungdom fikk utlevert AG3 med en spesiell omstiller der det ikke er mulig å avgi helautomatisk ild.

Bilde mangler
Foto: FMU - Askild Antonsen - En egen skarpskyttersats ble laget for AG3. Se egen link under utstyr over.

Bilde mangler
Foto: - - R.W.

Bilde mangler
Foto: - - R.W.

Bilde mangler
Foto: - - R.W.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Askild Antonsen - Serienummer: 290426.

Bilde mangler
Foto: - - Harald Hansen - Venstre siden med rem festet.

Bilde mangler
Foto: - - Harald Hansen - Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt produksjonsår.

Bilde mangler
Foto: - - Harald Hansen - Tommelgrep på sluttstykkebæreren.

Bilde mangler
Foto: - - Harald Hansen - Ladearm.

Bilde mangler
Foto: - - Harald Hansen - Forsiktet.

Bilde mangler
Foto: - - B.E.N. - Reservedeler (komplett sluttstykke og sluttstykkebærer) til AG3 produsert av Kongsberg Våpenfarbikk i 1982.

Bilde mangler
Foto: - - B.E.N. - Reservedeler (komplett sluttstykke og sluttstykkebærer) til AG3 produsert av Kongsberg Våpenfarbikk i 1982.

Bilde mangler
Foto: - - B.E.N. - Delene er merket med KVs kronede K, produksjonsmåned og år.

Bilde mangler
Foto: - - B.E.N. - Delene er merket med KVs kronede K, produksjonsmåned og år.

Bilde mangler
Foto: - - Forsvarets Overkommando/Hærstaben

Bilde mangler
Foto: - - Forsvarets Overkommando/Hærstaben

Bilde mangler
Foto: - - Forsvarets Overkommando/Hærstaben

Bilde mangler
Foto: - - Forsvarets Overkommando/Hærstaben

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Gjennomskåret kammer der mottrykksrillene er synlig.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Enden av pipe for AG3. Her vises gjengene for flammedemperen.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Kaldhamret pipeemne til AG3. Kammerenden.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Kaldhamret pipeemne til AG3. Midten.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Kaldhamret pipeemne til AG3. Pipeenden.