Kuriosa - Jaktrifle basert på Krag Jørgensen

./guns/kuriosa/bilder/Kuriosa-Kongsberg-Krag-M1894-Jakt-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. RudnåModell og produksjon

Type................................ Kuriosa
Produsent........................ Reidar Leer
Konstruktør..................... Reidar Leer
Kunde.............................. Private
Modell.............................. Jaktrifle basert på Krag Jørgensen
Kaliber............................. .219 Zipper
Produksjonsperiode.......... Ca 1950
Antall produsert................ 1
Serienummer.................... ?


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Totallengde....................... ? mm
Siktelinje.......................... ? mm
Løpslengde....................... ? mm
Løpsdiameter v/munning.. ? mm
Antall rifler........................ ?
Rifling................................ ?
Riflestigning....................... ?
Vekt.................................. ? gram
Skjefte.............................. ?
Sikte................................. Kikkertsikte


Beskrivelse

Dette jaktgeværet er et eksempel på bruk av deler fra våpen produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk til å produsere et sivilt våpen. Utgangspunktet er en Krag Jørgensen. Våpenet er bygget av Ragnar Leer som jobbet ved Kongsberg Våpenfabrikk. Ragnar drev utstrakt børsemakervirksomhet i Jondalen.

Kassen er bygget om til enkeltskudd. Det som er igjen av den opprinnelige er ikke stort mer enn løpsmutter, hele høyre side bakover inkludert bunnen for sluttstykkegangen og tangen bakover. Av venstresiden er det ikke stort mer enn den øverste føringen for sluttsykket. Det er dessuten kortet inn både kasse og sluttstykke. Kikkertmontasjen ser ut til å være fabrikk-laget med tilpasset montasjeblokk.

Ellers ser en på et par bilder at det på sluttstykkets rørstykke er frest inn svalehalespor for et diopter.


Merking

Løpets venstre side er merket "22 HP" og "219". Den opprinnelige merkingen er slipt bort.


Kilder

  Flere bilder

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Ikke mye som minner om den opprinnelige kragen, men sluttstykket er lett gjenkjennelig.

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - På kassens venstre side er det festet en kikkertmontasje.

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Legg merke til svalehalesporet på toppen av sluttstykket. Her er det tenkt at man kunne feste diopter eller lignende.