Antitankkanon - M/37 Infanterikanon

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M37-Infanterikanon-1.jpg
Foto: Norsk Bergverksmuseum - Frode SÊland - Foto er tatt pÄ Øvre fabrikk ved KV, der kanonavdelingen holdt til.Modell og produksjon

Type................................ Antitankkanon
Produsent........................ Kongsberg VĂ„penfabrikk
KonstruktĂžr..................... Sverre Selmer
Kunde.............................. Danske Industri Syndikat
Modell.............................. M/37 Infanterikanon
Kaliber............................. 37 mm


Tekniske Data

LĂžpslengde....................... ?


Beskrivelse

PÄ 1930-tallet utviklet KV en infanterikanon. Den ble omtalt som KVs 37 mm infanterikanon, men den var av major Sverre Selmers konstruksjon. KV hÄpet Ä ha kanonen ferdig til prÞveskyting 1. april 1937. KV mente ogsÄ at kanonmodellen ville kunne ha «interesse for det forestÄende norske kanonvalg». Dette kan henspille bÄde pÄ valget av en «luftvernmaskinkanon» eller en panservernkanon til det norske forsvaret. Det var D.I.S. (Danske Industri Syndikat) som leverte bestillinger pÄ deler eller hele vÄpen til KV.

I august 1936 orienterte KV Forsvarsdepartementet om bestillingen av 37 mm kanon til Danmark. KV hadde fÄtt telefonisk bestilling pÄ 37 mm skyts til den danske fabrikk, D.I.S. Bestillingen omfattet 1 stk. halvautomatisk 37 mm infanterikanon med sprikelavett. Pris kr. 40 000. Den skulle leveres for prÞveskyting forsommeren 1937. «Dette er en fortsettelse av et lÞpende arbeide, hvis fÞrste avsnitt er avviklet.»

KV og Dansk Rekylriffel Syndikat hadde i 1934 inngikk en kontrakt om framstilling av en lett infanterikanon, 37 mm, med sikte pÄ salg pÄ det Äpne marked. Konstruksjonen skulle utarbeides av KV og DRS i felleskap, idet DRS skulle utarbeide spesifikasjonene til skytset. KV leverte altsÄ en «modellkanon» (eller prÞveskyts) av 37 mm infanterikanon i 1935 til Dansk Rekylriffel Syndikat (den omtales som Infanterikanon D.R.S., men ogsÄ som 37 mm antitankkanon M/35). KV skulle videre opparbeide en ny modell av 37 mm infanterikanon til prÞving i april 1937, begge for Dansk Industri Syndikat. Det norske forsvaret sikret seg imidlertid retten til Selmers konstruksjon.

I januar 1937 spurte FD GeneralfelttÞymesteren om denne kanonen, 37 mm antitankkanon M/35, kunne benyttes som type for tankvernskyts «hos oss» og om KV kunne pÄta seg fabrikasjon av denne skytstypen. FD var informert om at denne kanontypen var konstruert og forarbeidet ved KV «etter spesielle krav oppstillet av det danske vÄpentekniske korps». GeneralfelttÞymesteren svarte i februar 1938 at 37 mm antitankkanonen var «et noksÄ kraftig vÄpen beregnet pÄ bekjempelse av midlere og stÞrre tanktyper». Prosjektilet slo gjennom 30 mm panser pÄ en avstand av 1400 meter. PrÞvekanonen som ble levert hadde vangelavett. GeneralfelttÞymesteren mente: «Dette system egner sig neppe for vÄrt lende og efter 1 Ärs prÞver ved den danske hÊr er man der vistnok ogsÄ nu kommet til samme resultat.» generalfelttÞymesteren opplyste at Dansk Rekylriffel Syndikat pÄ grunnlag av prÞvene hadde bestilt en ny 37 mm antitankkanon med stillbar lavett fra KV. «En sÄdan kanon skulle i tilfelle egne sig for vÄrt lende, men er som foran nevnt beregnet pÄ bekjempelse av tyngre taktyper.»

Vi har ikke opplysninger om prĂžveskytingen av for den nye modellen av 37 mm infanterikanon vĂ„ren 1937. I januar 1938 sĂžkte imidlertid KV om utfĂžrselstillatelse av 1 stk. 37 mm infanterikanon M/37 til DIS, Compagnie Madsen A/S. I januar 1938 fikk KV en bestilling pĂ„ 40 stk. 37 mm infanterikanon (panservernskyts) til Danmark. Produksjonen har tydeligvis blitt forskjĂžvet og forsinket, for i april 1940 informerer KV HVK om at produksjon av 40 mm Bofors luftvernkanon L/60 vil legge sterkt beslag pĂ„ produksjonskapasiteten. «Konstruksjonen av 37 mm panservernkanon er imidlertid enkel, verktĂži has, og konstruksjonen er kjent. Man antar derfor at man vil kunne pĂ„ta sig Ă„ levere 30-40 stk. 37 mm panservernkanoner av majors Selmers konstruksjon i lĂžpet av 10 til 14 mĂ„neder. (
) Prisen per kanon setter til kr. 28 000 og forstilling kr. 5000. Vi er bekjent med at der muligens kan bli tale om Ă„ gjĂžre 40 mm i stedet for 37 mm kanoner, men dette kaliber valg er uten betydning for det ovenfor nevnte.»

I et brev fra Kommanderende general til FD i 1939 stod det: «NÄ bÞr man snarest mulig oppta prÞver med en 37-40 mm panservernkanon for at denne kan foreligge utprÞvet sÄ snart som spÞrsmÄlet om eventuell anskaffelse er aktuell.» VÄpenet skulle vÊre knyttet til stÞrre forband som brigade. Ønsket om at kaliberet burde vÊre 40 mm, jf. det samme som for 40 mm luftvernkanon, hadde fÞrt til at GeneralfelttÞymesteren hadde utarbeidet et 40 mm rÞr som kunne brukes pÄ den danske 37 mm panservernkanon M/37. OgsÄ KonstruksjonsrÄdet for HÊrens Artilleri uttalte seg i sakens anledning og ansÄ det «absolutt nÞdvendig» Ä ha et tyngre panservernskyts ved siden av den 20 mm panservernkanon som var antatt. 20 mm maskinkanon var fÞrste og fremst tenkt som panservernskyts ved infanteribataljonen. KonstruksjonsrÄdet og GeneralfelttÞymesteren anbefalte at det ble opparbeidet et sÊrskilt prÞveskyts 40 mm, «slik at typen kan foreligge helt uteksperimentert nÄr bevilgninger til anskaffelse foreligger.» Prisen ble satt til kr. 18 000.

FD hadde alt i desember 1937 antydet kaliber 40 mm for et slikt skyts. KG var enig i at det var en fordel at det har samme kaliber som vĂ„r 40 mm luftvernkanon. Kravet var at prosjektilet mĂ„tte trenge igjennom 30 mm panser pĂ„ en avstand av 1000 meter. I desember 1939 ble Ăžnsket om tyngre panservernskyts til HĂŠren forsterket, bl.a. med henvisning til erfaringer fra Vinterkrigen i Finland. I januar 1940 innhentet FD tilbud pĂ„ tyngre (37-47 mm) panservernskyts utenlandske fabrikker, fra en svenskfabrikk, fra Skoda, fra tyske Rheinmetall og fra en amerikansk produsent. Samtlige typer bortsett fra den amerikanske ble ansett som «fullt tilfredsstillende». Da det dro ut med ferdigstilling av den approberte 20 mm Bofors maskinkanon M/39, og da det var for stor usikkerhet knyttet til forslaget om Ă„ kjĂžpe inn et mindre antall 20 mm maskinkanoner av utenlandsk fabrikat med ammunisjon, for Ă„ utruste sperrekompanier (panservernkompani), som var vedtatt etablert i desember 1939, bestilte FD i slutten av februar 1940 16 stk. 37 mm panservernkanoner L/45 fra Rheinmetall – Borsig i Tyskland. Bestillingen ble naturligvis ikke levert. Bestilling av dette panservernskytset ansees som en «nĂždbestilling», og det mĂ„ ikke forveksles med den danske 37 mm antitankkanonen M/37.


Merking


Kilder
  • Notat om infanterikanon, Frode SĂŠland, Norsk Bergverksmuseum