Luftvernmaskinkanon - NM45

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-1.JPG
Foto: - - Forsvaret - 20 mm luftvernkanon NM45 i luftmÄlsstilling.Modell og produksjon

Type................................ Luftvernmaskinkanon
Produsent........................ Rheinmetall/Kongsberg VĂ„penfabrikk
KonstruktĂžr..................... Rheinmetall/Kongsberg VĂ„penfabrikk
Kunde.............................. Forsvaret
Modell.............................. NM45
Kaliber............................. 20x139 mm


Tekniske Data

Mekanisme....................... Gassdrevet
LĂžpslengde....................... 2000 mm
Antall Rifler....................... 15
Riflestigning...................... 6 grader
Vekt LĂžp........................... 28 kg
Totallengde....................... (4m) 400000 mm
Min Elevasjon.................... -8 grader
Max Elevasjon................... 82 grader
Retning............................. +/-180 grader
Totalvekt.......................... 620 kg
Prosjektilvekt.................... 0,122 kg
Vo.................................... 1050 m/s
Max Rekkevidde................. 7200m, Effektiv: 1500 m


Beskrivelse

NM45, eller ”Kanon, luftvern, 20mm, tauet: NM45” som den ble kalt i militĂŠr terminologi, er et gassdrevet automatvĂ„pen beregnet for bekjempelse av luft- og bakkemĂ„l. Selve kanonen ble produsert av Rheinmetall, mens lavett med hjulgang ble produsert av Kongsberg VĂ„penfabrikk.

Kanonen trekkes pĂ„ en spesialtilhenger. Vognstangen kan justeres i lengde slik at kanonen kan trekkes av kjĂžretĂžy i klassen ÂŒ tonn og stĂžrre. Atskillelse av kanonen i bĂŠrelaster foretas uten bruk av spesialverktĂžy. Alle hĂ„ndgrep for Ă„ gjĂžre kanonen skuddklar, kan om nĂždvendig utfĂžres av en mann.

Kanonen rettes bÄde i side og hÞyde ved hjelp av et ratt. Siderettingsmekanismen kan dessuten utkobles, slik at skytteren kan bruke bena til hjelp for retting i side. Kanonen har ent skjold for beskyttelse mot granatsplinter, rikosjetter og lignende. Det optiske siktet, type FERO-Z13, er normalt pÄsatt lavetten. Siktet muliggjÞr en rask mÄlfatting mot luftmÄl (skytteren i sittende stilling) og markmÄl (skytteren i liggende stilling).

Kanonen bestÄr av fÞlgende hoveddeler: VÄpen MK 20-DM5, vugge og ammunisjonstilfÞrsel, overlavett med sete og skjold, underlavett, hjulgang og sikte.

VÄpen MK 20-DM5 er et gassdrevet automatvÄpen. Tilbringermekanismen drives av gasstrykket og er sÄledes uavhengig av sluttstykkets bevegelser. Ammunisjonen kan tilfÞres fra tre sider, enten fra en av de to ammunisjonskassene, eller fra et stavmagasin, som settes pÄ tilbringermekanismen.

Vuggen tjener som opplagring for vÄpenet, og er selv lagret i overlavetten ved hjelp av vuggetappene. I vuggen finnes avtrekkerreservo, spennmekanisme, 2 stk rekylbremser, og sikring. Tilbringermekanismen og utkasteren er lagret i klapprammen. PÄ begge sider av vuggen sitter festebraketter for ammunisjonskassene, samt ladevarsler for ammunisjon.

Ammunisjonskassene rommer 75 skudd hver og er innbyrdes ombyttbare. Stavmagasinet rommer 10 skudd. Ammunisjonskassene henges direkte pÄ festebraketten og skiftes raskt med enkle hÄndgrep. Transportvalsene og ladevalsene er hjelpemidler for transport av ammunisjonen fra ammunisjonskassene inn i tilbringermekanismen. Transportkanalene er fleksible, og har som oppgave Ä lede ammunisjonen samt redusere de kreftene som ammunisjonsbÄndet utsettes for ved skyting.

Overlavetten med sete og skjold er festet til underlavetten med to klembakker og dreies i forhold til underlavetten pÄ et kulelager. Rettingen i side skjer ved overfÞringer fra venstre ratt, retting i hÞyde fra hÞyre ratt. Siderettingen kan frikobles. Festebraketten fir siktet er plassert mellom rattene. Setet er festet til overlavetten ved hjelp av setebolten og to sperrer. Seteryggen er nedslagbar og gir god skytestilling bÄde mot luft- og bakkemÄl. Skjoldet er festet til overlavetten ved hjelp av 4 bolter og beskytter mot splinter og rikosjetter.

Underlavetten tjener som opplagring for overlavetten og som feste for kanonen til hjulgangen. Den bestÄr av et krysstykke med tre ben. To klembakker fester overlavetten til underlavetten. De to korteste bena er avtakbare. Under transport lÄses vuggen ved hjelp av kjÞrestillingsstaget.

Hjulgangen er en tohjulet spesialhenger. FestemÄten mellom lavett og hjulgang gir mulighet for hurtig veksling fra kjÞrestilling til skytestilling og omvendt.

Kanonen er utstyrt med optisk sikte av type FERO-Z13. Siktet bestÄr av to optiske systemer, ett for bakkemÄl og ett for luftmÄl. Okularene er plassert slik at skytterens stilling er sittende for luftmÄl og liggende for bakkemÄl.

Siktet for luftmÄl har en fast og en bevegelig strekplate. Den faste strekplaten bestÄr av et kors, et justeringsmerke (optisk akse) og polstrÄler for forskjellige flyretninger. Den bevegelige strekplaten har en ellipsebue: forsprangskurven. Med forsprangsvelgeren forskyves forsprangskurven i stillinger for 0 (direkte kommende), 250 (lav flyhastighet 250 km/t), 500 (midlere flyhastighet 600 km/t) eller 900 (hÞy flyhastighet 900 km/t). SkjÊringspunktet mellom forsprangskurven og polstrÄlen for flyretningen er siktepunktet.

Strekplaten for bakkemÄl er fast med et kors i den optiske akse. Inndelingen til side for korset gir siktepunktet for bevegelige mÄl. Likeledes finnes oppsatsmerker for avstandene 500-1000 og 1500m.

Strekplatebelysning kan pÄmonteres ved skyting under dÄrlige lysforhold. Siktet har en tÞrkepatron for absorbering av fuktighet.


Merking


Kilder
  • Teknisk HĂ„ndbok, KANON, LUFTVERN, 20 MM, TAUET: NM45. Beskrivelse, bruk 1. linjes vedlikehold samt 1 linjes verktĂžy, utstyr og reservedeler, HĂŠrens Forsyningskommando, 15. november 1971, TH 9-1005-25/230-10
  • Teknisk HĂ„ndbok, KANON, LUFTVERN, 20 MM, TAUET: NM45. Beskrivelse, behandling og brukerens vedlikehold, HĂŠrens Forsyningskommando, 1. desember 1975, TH 9-1005-25/230-10

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret - 20 mm luftvernkanon NM45 i bakkemÄlsstilling.

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret - Kanonens hoveddeler.

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret - Mating av ammunisjon fra to 75 skuddskasser.

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret - Mating av ammunisjon fra 10 skudds stavmagasin.

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret - Skuddklart vÄpen.

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret - Optisk sikte.

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret

Bilde mangler
Foto: - - Forsvaret