Observerte eksemplarer av Hvalkanon - M/25

KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad
83 1925 Hvalfangstmuseet, Sandefjord HS.01012 www.digitaltmuseum.no
149 Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg
354 1937 MacFariane Collection
500 1946 Bilde fra jubileumsmarkering i Kongsberg
516 1946 Norsk Maritimt Museum NSM.12695 www.digitaltmuseum.no
553 1947 Polarmuseet, Tromsø
595 1948 Privat
659 1949 Museum i Nederland
665 1949 Privat