Hagle - Forsøk

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-Bolthagle-Forsoek-kal16-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. RudnåModell og produksjon

Type................................ Hagle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Intern
Modell.............................. Forsøk
Kaliber............................. 16
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Mekanisme....................... Boltmekanisme


Beskrivelse


Merking


Kilder

  Flere bilder

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Sluttstykke fra Krag-Jørgensen (øverst) sammen med sluttstykke fra haglen (nederst).

  Bilde mangler
  Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Sluttstykke fra Krag-Jørgensen (øverst) sammen med sluttstykke fra haglen (nederst).