Hagle - M/48

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M48-982-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 982.



Modell og produksjon

Type................................ Hagle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Sivil
Modell.............................. M/48
Kaliber............................. 12
Produksjonsperiode.......... 1951
Antall produsert................ 83
Serienummer.................... 921-1003
Basert på modell............... M/47


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bokslås
Sikte................................. Sikteskinne og åpent korn


Beskrivelse

Etter 1 års pause i produksjonen av haglegeværer startet Kongsberg Våpenfabrikk opp igjen i 1951. 103 geværer ble produsert i 1951. Disse ble solgt i perioden 31. mai 1951 til 2. november 1952. Følgende serienummer er ikke registrert solgt i protokollen fra Kongsberg Våpenfabrikk: 902, 931, 937, 950, 961, 965, 969, 973, 982, 1001, 1002 og 1003.

M48 markerer slutten på produksjonen av dobbeltløpede hagler ved Kongsberg Våpenfabrikk. Totalt ble det produsert 1003 geværer av M29, M46, M47 og M48.


Merking


Kilder
  • Produksjonsprotokoll fra Kongsberg Våpenfabrikk, Kongsberg Våpenfabrikk

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 982.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 982.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 982.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 982.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 982.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 982. - Legg merke til at undersiden av kammeret er merket med to stjerner. Dette betyr at det er sekunda vare. Dette kommer nok av asymetrien som dette våpenet har på pipe, ekstraktor og skinne. Våpenet er ikke registrert solgt i Kongsberg Våpenfabrikk sine protokoller.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 982. - Pipen, ekstraktoren og skinnen er asymetrisk, noe som har medført at våpenet er klassifisert som sekunda vare og stemplet med stjerner under kammeret.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 958.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 958.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 958.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Sammenligning av M29, M46, M47 og M48

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Sammenligning av M29, M46, M47 og M48