Hagle - M/29

./guns/hagle/bilder/Hagle-Kongsberg-M29-17-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 17.Modell og produksjon

Type................................ Hagle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Sivil
Modell.............................. M/29
Kaliber............................. 12
Produksjonsperiode.......... ca 1919-1929
Antall produsert................ 20
Serienummer.................... 1-20
Etterfølgende modell.......... M/46


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bokslås
Løpslengde....................... 604/712/767 mm
Skjefte.............................. Valnøtt
Sikte................................. Sikteskinne og korn


Beskrivelse

Etter 1. verdenskrig måtte Kongsberg Våpenfabrikk omstille mye av produksjonen fra militære til sivile produkter. I 1917 hadde fabrikken 703 ansatte. Dette var redusert til 426 i 1920. Det ble en intens jakt på sivile produkter for å holde de ansatte med jobb. Statsråd Avatsmark uttalte i VG februar 1922: ”På Kongsberg holder vi nu på å prøve et nytt enkeltløpet haglegevær og et dobbeltløpet. De er nærmest etter engelsk modell og ventes ferdige utpå sommeren. Jeg tror vi kan vente adskillig av den fabrikasjon.”

Det eksakte starttidspunktet for utviklingen er ukjent, men i et notat fra 22/7 1947 refereres det til deler produsert under og etter 1. verdenskrig. En reklame fra 1923 viser et tilsynelatende ferdig utviklet gevær, så et starttidspunkt før 1920 virker sannsynlig.

Fra tidlige reklamer finner man uttalelser som ”pipe av spesialstål”, ”dollshead låsing” og ”låskasse av kromnikkelstål”.

Totalt ble 20 hagler laget. 18 av disse ble tilbudt for salg. Første salg ble gjort i 1929, mens siste salg skjedde i 1939. I alt ble det gjennomført 39 salg. Dette skyldes at mange hagler ble solgt flere ganger, etter reklamasjoner og utbedringer. Av 18 endelig solgte gikk 15 til ansatte til sterkt reduserte priser, 60-100 kr, mot normalpris på 270 kr. Det tok minst 10 år fra oppstart til første hagle ble solgt. Det hele ble et stort tapsprosjekt.

I tillegg til disse 20 tyder mye på at ble det laget deler, mer eller mindre ferdige, til minst 980 hagler.

Den store prosenten av reklamasjoner ser i hovedsak ut til å skyldes dårlig tilpasning av delene. I tillegg var designen med kort avstand fra opplagring på løpsbolt til låsehake anderledes enn hos datidens konkurrenter.


Merking

Kassen er merket med "KONGSBERG VAABENFABRIK" på begge sider. Løpet er stemplet med serienummer på anleggsflaten mot låsen under høyre løp. Låsen er stemplet med samme serienummer på anleggsflaten mot løpet.


Kilder
  • MTM - 120 (Juni 2005), Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843
  • Produksjonsprotokoll for dobbeltløpede haglegeværer, Kongsberg Våpenfabrikk, -
  • Salgprotokoll for salg til private, Kongsberg Våpenfabrikk, -

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 17.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 17.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 17.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 17. - Låskassens venstre side er merket med kontrollmerke KK som står for Knut Kvaal.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 17.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 17. - Undersiden av kammer er merket H og kronet S (Simensen) i tillegg til serienummer.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 17.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 17.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 12.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 12.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 12. - M29 har lite stempler sammenlignet med senere modeller. Undersiden av kammer er merket H og kronet S (Simensen) i tillegg til serienummer.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 12. - Av ytre påkostninger ser man ornament i forlengelsen av oppspenningsrillen. Det er en krumt utformet rille som går ut i null som medførte mye håndarbeid. I tilleg ser man mørk hardvedavslutning ytterst på undertreet. Legg også merke til at nr 12 ikke har kontrollørstempel på venstre side av kassen. Dette finner man på nr 17.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 12.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 12. - Dollshead på toppen av løpet mot låskassen. Denne tar opp kraften langt fra opplager i løpsbolt og avlaster låsehakene. Avstanden fra bolt til låsehake er 43 mm, noe mange hevder er årsaken til slark. Dette er kort i forhold til andre produsenter som gjerne hadde 50 mm.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 4. - Pipeklakken ble slagloddet i et utfrest spor. Pipene ble deretter mykloddet.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 12. - Kassen sett fra undersiden. Et lokk er festet med en skrue.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 12. - Lokket under kassen er fjernet.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Sammenligning av M29, M46, M47 og M48

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Sammenligning av M29, M46, M47 og M48

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 9.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 5.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 18. - Dette våpenet har sort matt lakk på utsiden av løpene skik vi kjenner f.eks fra Kragen fra 1938. Våpenet er solgt i 1935 som var før man begynte med denne overflatebehandlingen. Siden eieren var KV ansatt, er nok dette gjort i ettertid ved KV.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 18.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 18.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 18.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 18.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 18.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Reklame fra 1923.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Produksjonsprotokoll for dobbeltløpede haglegeværer fra Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Utdrag fra produksjonsprotokoll ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Salgsprotokoll fra Kongsberg Våpenfabrikk over salg til private.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Utdrag fra salgsprotokoll fra Kongsberg Våpenfabrikk over salg til private.