Rifle - M/1785/1841/51 Tappstusser

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1785-41-51-1052-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1052. - M/1785/1841/51 Tappstusser forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk (Forsvarsmuseet: FMU.005749)Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kronborg og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kronborg, Danmark
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1785/1841/51 Tappstusser
Kaliber............................. 15 lødig (17,8 mm)
Produksjonsperiode.......... 1851-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1785/1841 Jegerrifle


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon, Tapp
Totallengde....................... 1080 mm
Siktelinje.......................... 530 mm
Løpslengde....................... 710 mm
Løpsdiameter v/munning.. 27 mm
Antall rifler........................ 8
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:630
Vekt.................................. 4600 gram
Skjefte.............................. Original: ? Ved bytte: Lysbeiset bjørkeskjefte.
Sikte................................. Vinkellamellsikte og åpent korn.


Utstyr

Sabelbajonett M/1851


Beskrivelse

Dette er jegerriflen M/1785 som senere er omgjort til perkusjon etter bestemmelsene av 1841. Deretter er riflen gjort om til tappstusser med sabelbajonett etter bestemmelsene av 1851. Stangsiktet ble fjernet og hullet i skjeftet er plugget igjen.

FMU.005749 har sitt originale skjefte, men de fleste av disse riflene fikk lysbeiset bjørkeskjefte ved omgjøringen til tappstussere. Disse er enklere utført enn de originale. Ofte vil man finne beslaget er blitt beskåret for å lette arbeidet med innfellingen.

Riflens lengde er uforandret. Med påsatt bajonett måler den 1735mm. Vekten er 4,6kg uten og 5,2kg med bajonett.

Etter omgjøringen kan M/1785/1841/51 forveklses med tappstusseren M/1755/1841/51 når begge har fått nye skjefter. Man kan skille disse på om det igjenpluggede hullet for stangsiktet er synlig.


Merking

Merkingen på disse gamle geværene kan variere fra eksemplar til eksemplar.

Et eksempel på merking av M/1785/1841/51 (FMU.005749):

Pipens overside er merket med en stilisert E som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn (merkekatalogen nr. 225), Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K(merkekatalogen nr. 1225). Pipens høyre side er merket med en stilisert E 1 som er kontrollmerke til Magnus Engelschiøn i forbindelse med 1. gangs trykkskytingskontroll (merkekatalogen nr. 228), en stiliser L som er kontrollmerke til Jens Landmark (merkekatalogen nr. 339), filermerket LV som antas å tilhøre Lars Winger (merkekatalogen nr. 1467). Pipens underside er merket med bokstaven F fr a Kronborg (merkekatalogen nr. 707) og utydelig J.

Tennklossen er merket med en stilisert E som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn (merkekatalogen nr. 219), en annen stilisert E som også er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn (merkekatalogen nr. 225).

Låsblikkets ytterside er merket med filermerke AT som antas å tilhøre Anders Trulsen (merkekatalogen nr.491), bokstavene LI fra Kronborg (merkekatalogen nr. 1430). Låsblikkets innside er merket med nokstavene LR fra Kronborg (merkekatalogen nr.1457)


Kilder
  • Hærmuseets Årbok 1960 - Den Norske Hærs Håndskytevåpen Del II, Hærmuseet, side: 228-229 og 364
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1052. - (Forsvarsmuseet: FMU.005749)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1052. - (Forsvarsmuseet: FMU.005749)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1052. - Pipen er merket med avdelingsmerke "N.I.C.D No 11".(Forsvarsmuseet: FMU.005749)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1052. - (Forsvarsmuseet: FMU.005749)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 893. - M/1785/1841/51 Tappstusser forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk (Forsvarsmuseet: FMU.001903)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 893. - (Forsvarsmuseet: FMU.001903)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 893. - (Forsvarsmuseet: FMU.001903)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1141. - M/1785/1841/51 Tappstusser forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk (Forsvarsmuseet: FMU.005746)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1141. - (Forsvarsmuseet: FMU.005746)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1141. - (Forsvarsmuseet: FMU.005746)