Rifle - M/1755/1841/51 Tappstusser

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1755-41-51-1141-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1141. - M/1755/1841/51 Tappstusser forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk. (Forsvarsmuseet: FMU.005746)Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kronborg og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kronborg, Danmark
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1755/1841/51 Tappstusser
Kaliber............................. 15 lødig (17,8 mm)
Produksjonsperiode.......... 1851-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1755/1841 Skiløperrifle Kort


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon, Tapp
Totallengde....................... 1075 mm
Siktelinje.......................... 553 mm
Løpslengde....................... 705 mm
Løpsdiameter v/munning.. 28 mm
Antall rifler........................ 5
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:1430
Vekt.................................. 4200 gram
Skjefte.............................. Original: ? Ved bytte: Lysbeiset bjørkeskjefte.
Sikte................................. Vinkellamellsikte og åpent korn.


Utstyr

Sabelbajonett M/1851


Beskrivelse

Dette er skiløperriflen M/1755 som senere er omgjort til perkusjon etter bestemmelsene av 1841. Deretter er riflen gjort om til tappstusser med sabelbajonett etter bestemmelsene av 1851.

Pipen ble boret opp til 15 lødig kaliber og fikk 5 høyrevredne rifler med en omdreining på ca 1430mm. På høyre side fremme fikk den to klakker for feste av sabelbajonetten. Det gamle siktet ble fjernet og sporet ble plugget igjen og den fikk nytt vinkellamellsikte. Den fikk ny svansskrue med tapp, og ladestokken fikk påsveiset et hode i den tykke enden med uttakning for kulespissen. Den fikk også ny kombinert krasser og kulefreser.

Man kjenner ikke eksemplarer av denne modellen med originalt skjefte. Eksemplarene som er kjent har fått nye skjefter i bjørk som har blitt brunbeiset.

Riflens lengde er uforandret. Med påsatt bajonett måler den 1735mm. Vekten uten bajonett er 4,2kg og med bajonett 4,96kg. Viserlinjen 553mm.

Tappstusseren kan lett forveksles med den 15 lødige tappstusser M/1785/1841/51 når begge har fått nye skjefter under omgjøringen til tapprifler. Disse kan skilles fra hverandre ved at man kan se at sporet for det gamle siktet er plugget igjen på M/1755/1841/55.


Merking

Merkingen på disse gamle geværene kan variere fra eksemplar til eksemplar.

Et eksempel på merking av M/1755/1841/51 (FMU.005746):

Pipens høyre side er merket med en stilisert G som er kontrollmerket til Maximilian Gran (merkekatalogen nr.252), en stilisert J som er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (merkekatalogen nr.1075), filermerket JJ som antas å være Jacob Johansen eller Johan Jacumsen (merkekatalogen nr.1092). Pipens venstre side er merket med filermerke OH som antas å tilhøre Olaus Hahn eller Ole Hoen(merkekatalogen nr.1656). Pipens underside er merket med en J som er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (merkekatalogen nr.273), filermerket JJ som antas å være Jacob Johansen eller Johan Jacumsen (merkekatalogen nr.1092)

Tennklossen er merket med en stilisert G som er kontrollmerket til Maximilian Gran (merkekatalogen nr. 252), Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K (merkekatalogen nr. 1254).

Siktet er merket med stilisert G som er kontrollmerket til Maximilian Gran (merkekatalogen nr. 252), en stilisert J som er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (merkekatalogen nr. 295).

Låsblikket er merket med filermerket SFT (merkekatalogen nr.1876).


Kilder
  • Hærmuseets Årbok 1960 - Den Norske Hærs Håndskytevåpen Del II, Hærmuseet, side: 227-228 og 363
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1141. - (Forsvarsmuseet: FMU.005746)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1141. - (Forsvarsmuseet: FMU.005746)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1155. - M/1755/1841/51 Tappstusser forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk. (Forsvarsmuseet: FMU.030470)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1155. - (Forsvarsmuseet: FMU.030470)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1155. - (Forsvarsmuseet: FMU.030470)