Rifle - M/1711/1841/51 Tappstusser, Kort, Variant

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-41-51-Kort-Variant-2364-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2364. - M/1711/1841/51 Tappstusser, Kort, Variant forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk (Forsvarsmuseet: FMU.009590)Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Zella Mehlis og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Zella Mehlis, Tyskland
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1711/1841/51 Tappstusser, Kort, Variant
Kaliber............................. 15 lødig (17,8 mm)
Produksjonsperiode.......... 1851-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1771/1841 Skiløperrifle Kort, Variant


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon, Tapp
Totallengde....................... 922 mm
Siktelinje.......................... 389 mm
Løpslengde....................... 552 mm
Løpsdiameter v/munning.. 27 mm
Antall rifler........................ 5
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:1430
Vekt.................................. 3800 gram
Skjefte.............................. Lysbeiset Bjørk
Sikte................................. Vinkellamellsikte og åpent korn


Utstyr

Sabelbajonett M/1851


Beskrivelse

Dette er en variant av skiløperriflen M/1711 som senere er omgjort til perkusjon etter bestemmelsene av 1841. Deretter er riflen gjort om til tappstusser med sabelbajonett etter bestemmelsene av 1851.

Riflens lengde er 922mm uten bajonett. Vekten er 3,8kg. Viserlinjen 389mm.

Pipen er 552mm lang. Tykkelsen ved munningen er 27mm og ved kammerenden 33mm. Den minste tykkelse har den 160mm fra munningen hvor den målet 26mm. Pipen har siktekorn i messing. Det er høyest i forkant og står på en plate som er innfelt i pipen. Geværet har vinkellamellsikte. Foran det nye siktet kan man se merker i pipen etter gjenpluggingen av sporet for det gamle sikte. Avstanden fra dette til kammerenden er 155mm. Fremme på høyre side er det to klakker for feste av bajonetten. På undersiden er det et øre med hull for rembøyleskruen. Lengre bak er det to stiftører for feste av pipen til skjeftet. Løpet har 5 høyrevredne rifler med en omdreining på ca 1430mm. Pipen er brunert. Den har fått ny svansskrue med tapp. Skruen er 16mm lang og har 6 gjenger. Tappen er 33mm lang med en spiss ende på 8mm i diameter. Svansskruebladet er bredere bak enn fremme. Det er 50mm langt og tvert avskåret bak.

Låsblikket er 170mm langt og har ikke forsterkningsknaster ved gjengehullene for låsblikkskruene.

Kappen har hæl og ombrettet på kolbenakken er 145mm langt. Det er bladformet med spiss ende. Bakplaten er festet med en skrue ved tåen og ombrettet med to skruer.

Bøylebeslaget er 310mm langt. Den fremre flik er knoppformet, og enden på den bakre fliken er avrundet. Den fremre flik er festet med en stift igjennom bøylefoten. Den bakre flik er festet med en skrue. På avtrekkerbøylens underside er det nedfilt to langsgående renner.

Sideblikket er 155mm langt. Partiet mellom skruehullene er formet som en omvendt S. Den bakre flik er S formet. Nedenfor den bakre låsblikkskrue og ved enden av den bakre flik har blikket små tunger.

Skjeftet er av bjørk og lysbeiset. Det har kinntre og på høyre side leddik med plass for en kombinert krasser og visker. Skjeftet er skåret rundt lås og sideblikk, men for øvrig enkelt utført. Tomskiltet mangler. Nesebeslaget er 40mm langt og det er ikke lukket fremme.


Merking

Merkingen på disse gamle geværene kan variere fra eksemplar til eksemplar.

Et eksempel på merking av M/1711/1841/51 Kort - Variant (FMU.009590):

Pipens overside er merket med en stilisert E som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn (merkekatalogen nr. 225). Pipens høyre side er merket med E 2 som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn i forbindelse med 2. gangs trykkskytingskontroll (merkekatalogen nr.229), filermerket HH (merkekatalogen nr.833). Pipens underside er merket med en stilisert E som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn (merkekatalogen nr.225), og en stilisert J som er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (merkekatalogen nr.285)

Tennklossen er merket med en stilisert E som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn (merkekatalogen nr.225), Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K (merkekatalogen nr.1273).

Låsblikket er merket med filermerke AR som antas å tilhøre Andreas Riersen (merkekatalogen nr.485), samt en K uten Krone (merkekatalogen nr.1182).


Kilder
  • Hærmuseets Årbok 1960 - Den Norske Hærs Håndskytevåpen Del II, Hærmuseet, side: 225 og 361-362
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2364. - (Forsvarsmuseet: FMU.009590)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2364. - (Forsvarsmuseet: FMU.009590)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2364. - (Forsvarsmuseet: FMU.009590)