Rifle - M/1711/1841/51 Tappstusser, Lang

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-41-51-Lang-2591-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2591. - M/1711/1841/51 Tappstusser, Lang forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk (Forsvarsmuseet: FMU.001741)Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Zella Mehlis og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Zella Mehlis, Tyskland
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1711/1841/51 Tappstusser, Lang
Kaliber............................. 15 lødig (17,8 mm)
Produksjonsperiode.......... 1851-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1771/1841 Skiløperrifle Lang


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon, Tapp
Totallengde....................... 1140 mm
Siktelinje.......................... 535 mm
Løpslengde....................... 753 mm
Løpsdiameter v/munning.. 29 mm
Antall rifler........................ 5
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:1430
Vekt.................................. 4300 gram
Skjefte.............................. Brunbeiset bjørk
Sikte................................. Vinlellamellsikte og åpent korn.


Utstyr

Sabelbajonett M/1851


Beskrivelse

Dette er skiløperriflen M/1711 som senere er omgjort til perkusjon etter bestemmelsene av 1841. Deretter er riflen gjort om til tappstusser med sabelbajonett etter bestemmelsene av 1851.

Riflens lengde er 1140mm uten bajonett og 1800mm med bajonett. Vekten er 4,3kg uten bajonett og 5,1kg med bajonett.

Pipen er 753mm lang og åttekantet. Tykkelsen ved munningen er 29mm og ved kammerenden 33mm. Den minste tykkelse har den 300mm fra munningen hvor den målet 24mm. Pipen har siktekorn i messing. Det er høyest i forkant og står på en plate som er innfelt i pipen. Geværet har vinkellamellsikte. Fra pipens kammerende til siktet er det 180mm. Viserlinjen er 535mm. Fremme på høyre side er det to klakker for feste av bajonetten. På undersiden er det et øre med hull for rembøyleskruen. Lengre bak er det to stiftører for feste av pipen til skjeftet. Løpet har 5 høyrevredne rifler med en omdreining på ca 1430mm. Pipen er brunert. Den har fått ny svansskrue med tapp. Skruen er 16mm lang og har 6 gjenger. Tappen er 33mm lang med en spiss ende på 8mm i diameter. Svansskruebladet er bredere bak enn fremme. Det er 50mm langt og tvert avskåret bak.

Kappe, bøylebeslag, sideblikk, rørken og nesebeslag er av jern. De er pent utformet. Kappen er hæl og en 185mm langt ombrett over kolbenakken. Den er festet med en skrue ved tåen og en på nakken.

Bøylebeslaget er 320mm langt. Flikens ender er bladformet. På bøylens underside er det 2 langsgående renner. Til den fremre flik er det festet en bremsefjør for ladestokken. Fliken er festet til skjeftet med en stift igjennom bøylefoten. Den har rektangulært tverrsnitt og er festet til fliken med en gjenget tapp. Den bakre flik er festet med en skrue.

Den fremre rembøyle er festet til øret på pipen 80mm fra munningen. Den bakre rembøyle er festet til fremre kant av avtrekkerbøylen.

Sideblikket er 157mm langt og har form som en drage. Riflen har tre sylindriske rørken. De er festet til skjeftet med en stift.

Nesebeslaget er 40mm langt og er lukket i framkant.

Underbeslaget er 87mm langt. Midtpartiet er rektangulært, mens det fremre parti er smalere og avrundet fremme. Bakpartiet er bladformet.

Låsblikket er 160mm langt. Den fremre del er plan med brukkne kanter, den bakre delen er svakt hvelvet. Låsen er omgjort fra flintlås til perkusjonslås. Ved omgjøringen har låsen fått ny nuss, stang og studdel. Da fangpannen ble fjernet ved omgjøringen beholdt man fengpannestolpen som ble loddet til blikket. Den bakre låsblikkskrue er gjenget gjennom stolpen og inn i blikket. Det er ikke forsterkningsknast ved hullet for den bakre låsblikkskrue.

Skjeftet er av bjørk og er brunbeiset. Bakskjeftet 389mm langt. Forskjeftet rekker frem til et par mm bak pipeenden. Kolben har kinntre og på høyre side leddik med skyvelokk. Opprinnelig må leddiken ha rommet kuletang, kuletrekker, krasser og kruttmål, men er gjort mindre med en innlimet trekloss. Den gir da bare plass for kombinert kulefreser og visker. Skjeftet er pent skåret rundt lås, sideblikk og svansskrueblad samt på forskjeftet og kinntreet. På kolbehalsen er det festet et tomskilt med Fredrik 4s speilmonogram. Bak kolbenesen er den en messingskrue som viser øyets avstand fra siktet når det skal benyttes for avstandsbedømmelse.

Ladestokken er 750mm lang og konisk. I den tykke enden er det et hode med uttakning for kulespissen, og i den tynne enden er det gjenger for den kombinerte kulefreser og visker.


Merking

Merkingen på disse gamle geværene kan variere fra eksemplar til eksemplar.

Et eksempel på merking av M/1711/1841/51 Lang (FMU.001741):

Pipens overside er merket med en stilisert E som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn (merkekatalogen nr. 225). Pipens høyre side er merket med stilisert L 1 som er kontrollmerket til Jens Landmark i forbindelse med 1. gangs trykkskytingskontroll (merkekatalogen nr.340), samt en stilisert J som er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (merkekatalogen nr.1075). Pipens venstre side er merket med en stilisert L som er kontrollmerket til Jens Landmark (merkekatalogen nr.339), bokstaven V (merkekatalogen nr.2022). Pipens underside er merket med bokstavene CK fra Zella Mehlis (merkekatalogen nr.607), og filermerket LV som antas å tilhøre Lars Winger (merkekatalogen nr.1467), bokstaven S (merkekatalogen nr.1855)

Tennklossen er merket med en stilisert L som er kontrollmerket til Jens Landmark (merkekatalogen nr.339), Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K (merkekatalogen nr.1275).

Siktet er merket med en stilisert L som er kontrollmerket til Jens Landmark (merkekatalogen nr.339), samt en stilisert J som er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (merkekatalogen nr.295).

Låsblikket er merket med K uten krone (merkekatalogen nr.1184), samt filermerket SFT (merkekatalogen nr.1876).


Kilder
  • Hærmuseets Årbok 1960 - Den Norske Hærs Håndskytevåpen Del II, Hærmuseet, side: 221-224 og 358-359
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2591. - (Forsvarsmuseet: FMU.001741)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2591. - (Forsvarsmuseet: FMU.001741)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2591. - (Forsvarsmuseet: FMU.001741)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2591. - (Forsvarsmuseet: FMU.001741)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2591. - (Forsvarsmuseet: FMU.001741)