Rifle - M/1791/1841 Jegerrifle

./guns/forandring/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1791-41-526-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 526. - M/1791/1841 Jegerrifle forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk. (Forsvarsmuseet: FMU.051718)Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kronborg og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kronborg, Danmark
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1791/1841 Jegerrifle
Kaliber............................. 23 lødig (15,5 mm)
Produksjonsperiode.......... 1841-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Totallengde....................... 1122 mm
Siktelinje.......................... 540 mm
Løpslengde....................... 734 mm
Løpsdiameter v/munning.. 25 mm
Antall rifler........................ 8
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:620
Skjefte.............................. Svart/brunbeiset valnøtt.
Sikte................................. Oppslagssikte og åpent korn.


Beskrivelse

M/1791/1841 Jegerrifle med perkusjonslås er en forandringsmodell med utgangspunkt i M/1791 Jegerrifle.

M/1791 riflens lengde er 1122mm og vekten er 4,2kg. Pipen er åttekantet og 734mm lang. Tykkelsen ved munningen er 25mm og ved kammerenden 32mm. Pipen er tynnest 300mm fra munningen der den måler 23mm.

Siktekornet er av messing og innfelt i pipen. Baksiktet er et fast visir med sikteskur for 100 skritt og en oppslagsklaff med sikteskur for 200 skritt. Siktet er innfelt i pipen og sitter 160mm foran kammerenden. Viserlinjen er 540mm.

På undersiden har pipen tre firkantede ører. Det fremre sitter 75mm bak munningen og har hull for rembøyleskruen. De to bakre er stiftører til å feste pipe til skjeftet. Fenghullet er boret loddrett på kjernelinjen. Løpet har 8 høyrevredne rifler med en omdreining på 620mm.

Svansskruen er 17mm lang med 6 gjenger. Tennkanalen munner ut litt bakenfor svansskrueenden i et halvrundt spor nedfilt i skruen. Svansskruebladet er 48mm langt og bredere bak enn fremme. Enden er tvert avskåret.

Kappe, bøylebeslag, sideblikk, rørken og nesebeslag er av messing. Kappen er støpt og har antydning til hæl. Den har et 60mm langt, kantet ombrett over kolbenakken. Enden er tvert avskåret, og litt bakenfor enden er det to smale, tversgående spor. Kappen er festet med en skrue ved tåen og en på nakken.

Bøylebeslaget er 262mm langt. Enden på den fremre flik er tvert avskåret og har to tversgående spor. Den bakre flik er avrundet og har en liten tunge. Bøylens underside er kantet. Den fremre flik er festet med en stift igjennom bøylefoten. Denne er av jern og festet til beslaget med en gjenget tapp. Beslagets bakre flik er festet med tre skruer. Mellom de to bakre sitter rembøylen. Den tredje skruen som sitter oppe bak bøylen, går også gjennom underbeslagets bakre ende.

Sideblikket er 125mm langt. Det er flatt med brukkne kanter. Midt på det fremre partiet er det utformet en sirkelrund skive. På enden av den bakre fliken er det en liten knapp. Skruehullene har ikke utboring for skruehodet.

Riflen har tre åttekantede rørkner som er festet til skjeftet med to stifter. De to fremre rørken har en kort trompetformet utvidelse. På det midtre rørken er midtpartiet på rørkenryggen skåret bort for å gi plass for pipens øre. Til ryggen på det bakre rørkenet bremsefjæren for ladestokken festet.

Nesebeslaget er 30mm langt og lukket i framkant. Det er festet med en skrue fra undersiden og en mutter i skjeftet.

Underbeslaget er 105mm langt. Fremme er det en uttakning for bøylefoten og bak denne er det en firkantet knast med gjengehull for krysskruen. På midten er det en avlang spalte for avtrekkeren. Bak er det frihull for bøylebeslagets skrue.

Låsblikket er 147mm langt. Det er flatt med brukkne kanter. Den fremre ende er avrundet, og den bakre er tilspisset med en liten tunge på enden. Den bakre del av blikket er gjort tynnere og har nedfilt tversgående spor. Fengpannestolpen er gjort så lang at den bakre låsblikkskrue er gjenget gjennom denne og inn i blikket. Nussen har springkile. Hanekroppen er flat med brukkne kanter. Pannens underside har brukkne kanter.

Skjeftet er av valnøtt og er brunbeiset. Bakskjeftet er 388mm langt, mens forskjeftet rekker frem til pipemunningen. Kolben har kinntre. På høyre side er det en leddik med plass for kuletang, kuletrekker, krasser og kruttmål. Skjeftet er skåret rundt lås, sideblikk og svansskrueblad.

Ladestokkken er konisk og 728mm lang. I den tykke enden måler den 15mm hvor den er påsatt en 28mm lang messinghylse for å spare riflene. Nedenfor messinghylsen er det et avlangt hull for kuletrekkerens arm som ble benyttet som håndtak på stokken når kuletrekkeren ble brukt. I den tynne enden måler stokken 8mm. Her er den påsatt en hylse med gjengehull for krasser og kuletrekker. Som støtfanger for ladestokken er det innfelt en liten firkantet 3mm tykk messingplate foran bøylefoten.

Etter bestemmelsene av 1801 ble det påsatt en hylse på pipens venstre side for feste av en hirsjfengerbajonett. Denne ble muligens fjernet igjen i forbindelse med omgjøringen i 1841.

M/1791 Jegerriflene ble modifisert fra flintelås til perkusjonslås etter bestemmelsene av 1841. Det omgjorte geværet fikk derfor modellbetegnelse M/1791/1841 Jegerrifle.

Omgjøringen bestod i at fengpanne, ildstål med pannedeksel, fjær og skrue ble fjernet. Skruehullene i låsblikket ble plugget igjen. Flintehanen ble erstattet med en slaghane. Låsen fikk påsatt sikringshake. I noen tilfeller ble studdelen byttet ut med en egen modell fra Kongsberg Våpenfabrikk.

En tennkloss med pistong ble gjenget til pipen og loddet fast. I låsblikket ble det gjort en halvrund uttakning for tennklossen.

Skjeftet ble svartmalt og pipen ble brunert.


Merking


Kilder
  • Hærmuseets Årbok 1960 - Den Norske Hærs Håndskytevåpen Del II, Hærmuseet, side: 220
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 526. - (Forsvarsmuseet: FMU.051718)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 526. - (Forsvarsmuseet: FMU.051718)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 526. - Ladestokken har avdelingsmerking "S.R.I.C 12" (Forsvarsmuseet: FMU.051718)