Rifle - M/1785/1841 Jegerrifle

./guns/forandring/bilder/Rifle-Kongsberg-M1785-41-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - M/1785/1841 Jegerrifle forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk (Forsvarsmuseet: FMU.003840)Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kronborg og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kronborg, Danmark
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1785/1841 Jegerrifle
Kaliber............................. 24 lødig (15,2 mm)
Produksjonsperiode.......... 1841-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Totallengde....................... 1080 mm
Siktelinje.......................... 715 mm
Løpslengde....................... 710 mm
Løpsdiameter v/munning.. 27 mm
Antall rifler........................ 8
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:630
Vekt.................................. 4600 gram
Skjefte.............................. Lysbeiset valnøtt.
Sikte................................. Stangsikte og åpent korn.


Beskrivelse

M/1785/1841 jegerrifle er en forandring av modell M/1785 jegerrifle med flintlås. M/1785 jegerriflen hadde ikke bajonett. Vekten var 4,6kg. Totallengden var 1080mm. Pipen var åttekantet og 710mm lang. Tykkelsen ved munningen var 27mm og ved kammerenden 33mm. Den minste tykkelsen hadde pipen 250mm fra munningen. Der var den innskrevne sirkelen 25mm.

Siktekornet var i messing og innfelt i pipen. Kornets forkant var 29mm bak munningen. Undersiden av pipen hadde tre firkantede ører. Det fremste hadde hull for rembøyleskruen, de bakre var stiftører for feste av pipe til skjefte. Løpet hadde 8, høyrevredne rifler med en omdreining på ca 630mm.

Svansskruen var 17mm lang og hadde 5-6 gjenger. Fra enden av svansskruen var det nedfilt et ca 4mm langt halvrundt spor hvor fenghullet munnet ut. Det var boret loddrett på kjernelinjen. Svansskruebladet var 54mm langt med tvert avskåret ende. Det var bredere bak enn fremme.

Bak svansskruebladet satt siktet. Det var et stangsikte nedfelt i skjeftet. Det var en 26mm lang stang med firkantet tverrsnitt. Det hadde 21mm bredt visir med sikteskur på toppen. I skjeftet var det nedfelt en messinghylse hvor siktet kunne løftes og senkes for innstilling av siktehøyden. Et spor i hylsen og en stoppestift ved enden av stangen hindret at stangen kunne trekkes helt ut. Den hadde gradering for siktehøyde fra 100-500 skritt. Viserlinjen var 715mm.

Messingbeslaget, underbeslaget og skjeftet er som for M/1755 skiløperrifle. Ladestokk, kuletang, kuletrekker, krasser og kruttmål er også likt. Som støtfanger for ladestokken var det innfelt en 3mm tykk messingplate i skjeftet foran bøylefoten. Også låsen var den samme som på skiløperriflen, men låsblikklengden var forskjellig.

Etter bestemmelsene av 1801 fikk riflen påsatt feste for hirsjfengerbajonetten på pipens venstre side.

De fleste av M/1785 jegerriflene ble forandret til perkusjonstenning etter bestemmelsene av 1841. Omgjøringen fra M/1785 til M/1785/1841 infanterigevær bestod i at fengpanne, ildstål med pannedeksel, fjær og skrue ble fjernet. Skruehullene i låsblikket ble plugget igjen. Flintehanen ble erstattet med en slaghane. Låsen fikk påsatt sikringshake. I noen tilfeller ble studdelen byttet ut med en egen modell fra Kongsberg Våpenfabrikk.

En tennkloss med pistong ble gjenget til pipen og loddet fast. I låsblikket ble det gjort en halvrund uttakning for tennklossen.

Pipen ble brunert, men skjeftet ble ikke svartmalt som på de glattløpede geværene. Låsen har fått ny nuss uten springkile. Hylsen som ble påsatt etter bestemmelsene av 1801 er blitt fjernet, og uttakningen i skjeftet er blitt fylt igjen.

Geværets vekt etter forandringen er 4,6kg.


Merking

Merkingen på disse gamle geværene kan variere fra eksemplar til eksemplar.

Et eksempel på merking av M/1785/1841 (FMU.003840):

Pipens underside er merket med A i trekant fra Kronborg (merkekatalogen nr. 418), bokstaven V fra Kronborg (merkekatalogen nr. 2033).


Kilder
  • Hærmuseets Årbok 1960 - Den Norske Hærs Håndskytevåpen Del II, Hærmuseet, side: 219 og 355-356
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - (Forsvarsmuseet: FMU.003840)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - (Forsvarsmuseet: FMU.003840)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Pipens venstre side har avdelingsmerking "N.I.G.C.No 32". Her vises også stangsiktet. (Forsvarsmuseet: FMU.003840)