Karabin, Riflet - M/1786/89/1841/51 Skarpskyttergevær

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Karabin, Riflet
Produsent........................ Kronborg og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kronborg, Danmark
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1786/89/1841/51 Skarpskyttergevær
Kaliber............................. 15 lødig (17,8 mm)
Produksjonsperiode.......... 1851-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1786/89/1841 Skarpskyttergevær


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon, Tapp
Totallengde....................... 1400 mm
Siktelinje.......................... 750 mm
Antall rifler........................ 5
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:1410
Vekt.................................. 4500 gram
Skjefte.............................. Originalt: Lysbeiset bøk Ved bytte: Svartmalt bjørk


Beskrivelse

I 1851 ble det bestemt at de gamle 16 lødige munnladningsgeværene skulle rifles opp og forsynes med en tapp etter den franske artillerikaptein Thouvenins system.

Denne forandringen innebar at løpet fikk 5 høyrevridde rifler med en omdreining på ca 1410mm. Til enden av svansskruen(støtbunnen) ble det fastgjenget en 23mm lang og 8mm tykk tapp med spiss ende.

For M/1786/89/1841/51 ble samtidig stangsiktet, ladestokkbajonetten, bajonettholdefjæren og ladestokkhylsen fjernet. Hullet for stangsiktet ble plugget igjen. Geværet fikk ny bajonett, og pipen fikk påsatt bajonettknast, støtteknast for bajonettdøllen og bremsefjær for ladestokken.

Geværet fikk samtidig nye siktemidler. Det ble satt på et lavt messingkorn på en klakk som ble loddet til pipen. Geværet fikk nå et vinkellamellsikte. Siktet var konstruert av Jens Landmark og approbert i 1854. Siktet har en kort og en lang arm. På toppen av den korte armen er det et sikteskur for 300 alen. På den lange armen er det spalter for avstandene 400 og 500 alen. På toppen er det sikteskur for 600 alen. Siktet er montert på en plate som er innfelt i siktefoten, og denne er loddet til pipen.

Lamellsiktet kan også brukes for avstandsbedømmelse. Når det ble siktet mot en mann i stående stilling, skulle man bruke den spalten i siktet der hele mannen kunne sees. Under avstandsbedømmelse måtte øyet være 12 tommer (376mm) bak siktet. Denne avstanden er merket med en messingskrue på kolben. Viserlinjens lengde er 780mm.

Til disse geværene ble det benyttet en spisskule med 17,5mm diameter. Dette er den samme som ble benyttet til det senere 18 lødige kammerladningsgevær M/1855.

Ladestokken fikk påsveist et hode i den tykke enden. En uttakning i hodet sikret at kulespissen ble liggende sentralt i løpet. Kruttet ble tømt ned i løpet, kulen ble deretter ført ned med ladestokken. Når kulens bakende traff tappen, ble den gitt noen støt med ladestokken slik at den vred seg ut i bakkant og fylte rillene.

Geværets lengde er uforandret 1400mm uten bajonett. Med påsatt bajonett måler det 1820mm. Vekten er 4,5kg. Viserlinjen er 750mm.


Merking

Merkingen på disse gamle geværene kan variere fra eksemplar til eksemplar.

Et eksempel på merking av M/1786/89/1841/51:

Pipens overside er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K (merkekatalogen nr.1229), samt bokstaven K (merkekatalogen nr.1180). Pipens venstre side er merket med en stilisert G som er Maximilian Gran sitt kontrollmerke (merkekatalogen nr.243), samt bokstaven B (merkekatalogen nr.517). Pipens underside er merket Filermerke HN som antas å tilhøre Hellig Nielsen (merkekatalogen nr.878), bokstaven P fra Kronborg (merkekatalogen nr.1717), samt en halvmåne (merkekatalogen nr.2291).

Tennklossen er merket med en stilisert G som er Maximilian Gran sitt merke (merkekatalog nr.243), samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K (merkekatalog nr.1251).

Låsblikket er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin Kronede K (merkekatalog nr.1248), samt filermerke SFT (merkekatalog nr.1875).

Bøylebeslaget er merket med bokstavene O.R fra Kronborg (merkekatalog nr.1691)

Ladestokken er merket med et kors fra Kronborg (merkekatalog nr.2247)


Kilder
  • Hærmuseets Årbok 1960 - Den Norske Hærs Håndskytevåpen Del II, Hærmuseet, side: 198-199 og 344
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet