Karabin, Riflet - M/1769/1841/51 Infanterigevær

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Karabin, Riflet
Produsent........................ Kronborg og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kronborg, Danmark
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1769/1841/51 Infanterigevær
Kaliber............................. 15 lødig (17,8 mm)
Produksjonsperiode.......... 1851-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1769/1841 Infanterigevær


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon, Tapp
Totallengde....................... 1410 mm
Siktelinje.......................... 750 mm
Løpslengde....................... 750 mm
Løpsdiameter v/munning.. 21 mm
Antall rifler........................ 5
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:1410
Vekt.................................. 4500 gram
Skjefte.............................. Svartbeiset bøk
Sikte................................. Vinkellamellsikte og åpent korn.


Beskrivelse

I 1851 ble det bestemt at de gamle 16 lødige munnladningsgeværene skulle rifles opp og forsynes med en tapp etter den franske artillerikaptein Thouvenins system.

Denne forandringen innebar at løpet fikk 5 høyrevridde rifler med en omdreining på ca 1410mm. Til enden av svansskruen(støtbunnen) ble det fastgjenget en 23mm lang og 8mm tykk tapp med spiss ende.

Geværet fikk samtidig nye siktemidler. Det ble satt på et lavt messingkorn på en klakk som ble loddet til pipen. Geværet fikk et vinkellamellsikte. Siktet var konstruert av Jens Landmark og approbert i 1854. Siktet har en kort og en lang arm. På toppen av den korte armen er det et sikteskur for 300 alen. På den lange armen er det spalter for avstandene 400 og 500 alen. På toppen er det sikteskur for 600 alen. Siktet er montert på en plate som er innfelt i siktefoten, og denne er loddet til pipen.

Lamellsiktet kan også brukes for avstandsbedømmelse. Når det ble siktet mot en mann i stående stilling, skulle man bruke den spalten i siktet der hele mannen kunne sees. Under avstandsbedømmelse måtte øyet være 12 tommer (376mm) bak siktet. Denne avstanden er merket med en messingskrue på kolben.

Til disse geværene ble det benyttet en spisskule med 17,5mm diameter. Dette er den samme som ble benyttet til det senere 18 lødige kammerladningsgevær M/1855.

Ladestokken fikk påsveist et hode i den tykke enden. En uttakning i hodet sikret at kulespissen ble liggende sentralt i løpet. Kruttet ble tømt ned i løpet, kulen ble deretter ført ned med ladestokken. Når kulens bakende traff tappen, ble den gitt noen støt med ladestokken slik at den vred seg ut i bakkant og fylt rillene.

Geværets vekt etter omgjøringen var 4,5kg. Viserlinjen var 750mm.


Merking

Merkingen på disse gamle geværene kan variere fra eksemplar til eksemplar.

Et eksempel på merking av M/1769/1841/51:

Pipens underside er merket med bokstaven M fra Kronborg (merkekatalogen nr.1486), bokstavene PB fra Kronborg (merkekatalogen nr.1749). Pipens høyre side er merket med Jacob Gabriels Lund sitt kontrollmerke (merkekatalogen nr.146), en stilisert G som er Maximilian Grans kontrollmerke (merkekatalogen nr.242), filermerke LV som antas å tilhøre Lars Winger (merkekatalogen nr.1468).

Tennklossen er merket med en stilisert G som er Maximilian Grans kontrollmerke (merkekatalog nr.242), samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K (merkekatalog nr.1240).

Svansskruen er merket med en stilisert G som er Maximilian Grans kontrollmerke (merkekatalog nr.242).

Siktet er merket med en stilisert G som er Maximilian Grans kontrollmerke (merkekatalog nr.242), en stilisert J som er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (merkekatalog nr.286), filermerket NB som antas å tilhøre Niels Beck (merkekatalog nr.1583).

Låsblikket er merket med filermerke IC (merkekatalog nr.958), et merke fra Kronborg (merkekatalog nr.1026), samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.


Kilder
  • Hærmuseets Årbok 1960 - Den Norske Hærs Håndskytevåpen Del II, Hærmuseet, side: 198 og 243
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet