Rifle - M/1794/1841/51 Infanterigevær

./guns/forandring/bilder/Tapprifle-Kongsberg-M1794-41-51-141-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 141. - Tapprifle M/1794/1841/51.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kronborg og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kronborg, Danmark
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1794/1841/51 Infanterigevær
Kaliber............................. 15 lødig (17,8 mm)
Produksjonsperiode.......... 1851-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1794/1841 Infanterigevær


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon, Tapprifle
Totallengde....................... 1400 mm
Siktelinje.......................... 760 mm
Løpslengde....................... 1015 mm
Løpsdiameter v/munning.. 21 mm
Antall rifler........................ 5
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:1410
Vekt.................................. 4000 gram
Skjefte.............................. Mørkbeiset bøk.
Sikte................................. Vinkellamellsikte og åpent korn.


Beskrivelse

I 1851 ble det bestemt at de gamle 16 lødige munnladningsgeværene skulle rifles opp og forsynes med en tapp etter den franske artillerikaptein Thouvenins system.

Denne forandringen innebar at løpet fikk 5 høyrevridde rifler med en omdreining på ca 1410mm. Til enden av svansskruen(støtbunnen) ble det fastgjenget en 23mm lang og 8mm tykk tapp med spiss ende.

Geværet fikk samtidig nye siktemidler. Det ble satt på et lavt messingkorn på en klakk som ble loddet til pipen. Geværet hadde opprinnelig ikke baksikte, men fikk nå et vinkellamellsikte. Siktet var konstruert av Jens Landmark og approbert i 1854. Siktet har en kort og en lang arm. På toppen av den korte armen er det et sikteskur for 300 alen. På den lange armen er det spalter for avstandene 400 og 500 alen. På toppen er det sikteskur for 600 alen. Siktet er montert på en plate som er innfelt i siktefoten, og denne er loddet til pipen.

Lamellsiktet kan også brukes for avstandsbedømmelse. Når det ble siktet mot en mann i stående stilling, skulle man bruke den spalten i siktet der hele mannen kunne sees. Under avstandsbedømmelse måtte øyet være 12 tommer (376mm) bak siktet. Denne avstanden er merket med en messingskrue på kolben. Viserlinjens lengde er 780mm.

Til disse geværene ble det benyttet en spisskule med 17,5mm diameter. Dette er den samme som ble benyttet til det senere 18 lødige kammerladningsgevær M/1855.

Ladestokken fikk påsveist et hode i den tykke enden. En uttakning i hodet sikret at kulespissen ble liggende sentralt i løpet. Kruttet ble tømt ned i løpet, kulen ble deretter ført ned med ladestokken. Når kulens bakende traff tappen, ble den gitt noen støt med ladestokken slik at den vred seg ut i bakkant og fylt rillene.

Geværets vekt etter omgjøringen er 4,0kg uten bajonett og 4,5kg med bajonett. Viserlinjen er 760mm.


Merking

Merkingen på disse gamle geværene kan variere fra eksemplar til eksemplar.

Et eksempel på merking av M/1794/1841/51:

Pipen er merket med Jacob Gabriel Lunds kontrollmerke i forbindelse med 1. gangs trykkskyting (merkekatalog nr.147), en stilisert L som er Jens Landmarks merke (merkekatalogen nr.338), filermerket J (merkekatalogen nr.1070), bokstaven M (merkekatalogen nr.1493), samt bokstavene TSV fra Kronborg (merkekatalogen nr. 2017).

Tennklossen er merket med bokstaven K uten krone (merkekatalogen nr.1169)

Siktet er merket med en stilisert J som er Christian Gotlieb Jacobsen sitt kontrollmerke (merkekatalogen nr.283), samt filermerket IIS som antas å tilhøre Jacob Johansen Skøyen (merkekatalogen nr.998).

Låsblikkets ytterside er merket med bokstavene JB fra Kronborg (merkekatalogen nr.946), samt filermerket KO som antas å tilhøre Knud Olsen (merkekatalogen nr.1357). Låsblikkets innside er merket med filermerke OA (merkekatalogen nr1633).

Bøylebeslaget er merket med bokstavene CP (merkekatalog nr.634), bokstaven M fra Kronborg (merkekatalogen nr. 1482), samt et kors fra Kronborg (merkekatalogen nr.2252).


Kilder
  • Hærmuseets Årbok 1960 - Den Norske Hærs Håndskytevåpen Del II, Hærmuseet, side: 178-179 og 330
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 141.