Endel opplysninger av interesse for skyttere


Foto: Kongsberg VÃ¥benfabrikk


Foto: Kongsberg VÃ¥benfabrikk


Foto: Kongsberg VÃ¥benfabrikk


Foto: Kongsberg VÃ¥benfabrikk