Infanterinytt nr 2-1961

Disse sidene er utdrag fra Infanterinytt.


Foto: Ronny Øvland


Foto: Ronny Øvland


Foto: Ronny Øvland


Foto: Ronny Øvland


Foto: Ronny Øvland