Bevitnelse våpenreparatørkurs

Bevitnelse for gjennomgårr våpenreparatørkurs ved Kongsberg Våpenfabrikk i 9. mai 1949.


Foto: Kongsberg VÃ¥penfabrikk