Nærhetsbrannrør - PPD323

./guns/brannroer/bilder/Brannroer-Kongsberg-PPD323-2.jpg
Foto: - - Unknown - PPD323 brannrør for 81 mm bombekaster.Modell og produksjon

Type................................ Nærhetsbrannrør
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. PPD323


Tekniske Data

Totallengde....................... 91 mm
Vekt.................................. 210 gram


Beskrivelse

PPD 323 er et proximity/point detonation (PPD) brannrør for 60 til 81 mm bombekastergranater. Det er et elektronisk nærhetsbrannrør med en valgbar anslagsmodus. Modus velges ved å vri en svart plastikkring på brannrøret. Ved bruk i nærhetsmodus har brannrøret anslagsmodus som reserve dersom nærhetsfunksjonen skulle svikte. Anslagsmodusen har en forsinkelse på 20 ms for å oppnå bedre effekt på mål under dekning.

Strømmen hentes fra en generator i fronten av brannrøret som startes av luftstrømmene som brannrøret møter når granaten skytes ut.

Brannrøret et godt beskyttet mot jamming vha en høyde sensor, ved å bruke hele granaten som antenne, bredbånds frekvensmodulasjon, spredning i frekvens og en kanal for blokkering.

Brannrøret er gjenget med spesifikasjon 1,5 tomme 12 tpi UNF-1A. Den totale lengden er 91mm og diameteren er 49,2mm. Brannrøret armeres mellom 100-250 m fra utskytningspunktet og detonerer i en høyde over bakken på 3 meter ved nærhetsmodus. Vekten er 210 gram.

Dette brannrøret brukes blant annet på 81mm granaten NM123 produsert på Raufoss.


Merking


Kilder

  Flere bilder

  Bilde mangler
  Foto: FFI/RAPPORT-2007/01545 - FFI - 81 mm røykgranater med PPD323 brannrøret. De 4 øverste granatene er utstyrt med M525 brannrør, mens de nederste har PPD323 brannrør.

  Bilde mangler
  Foto: www.epo.org - - - Kongsberg Våpenfabrikk søkte i 1974 om amerikansk patent for sin brannrørsteknologi.

  Bilde mangler
  Foto: www.epo.org - - - Kongsberg Våpenfabrikk søkte i 1974 om amerikansk patent for sin brannrørsteknologi.

  Bilde mangler
  Foto: www.epo.org - - - Kongsberg Våpenfabrikk søkte i 1974 om amerikansk patent for sin brannrørsteknologi.

  Bilde mangler
  Foto: www.epo.org - - - Kongsberg Våpenfabrikk søkte i 1974 om amerikansk patent for sin brannrørsteknologi.

  Bilde mangler
  Foto: www.epo.org - - - Kongsberg Våpenfabrikk søkte i 1974 om amerikansk patent for sin brannrørsteknologi.

  Bilde mangler
  Foto: www.epo.org - - - Kongsberg Våpenfabrikk søkte i 1974 om amerikansk patent for sin brannrørsteknologi.