Offiserssabel - M/1856 Infanterisabel

./guns/blankvaapen/bilder/FMU.000367.jpg
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild AntonsenModell og produksjon

Type................................ Offiserssabel
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær (Infanteri)
Modell.............................. M/1856 Infanterisabel
Produksjonsperiode.......... 1856-1866
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Etterfølgende modell.......... M/1856/66 Infanterisabel


Tekniske Data

Klingelengde..................... 770-795 mm
Klingebredde..................... 31 mm


Beskrivelse

M/1856 ble approbert 12. Juni 1857 for bruk av infanterioffiserene. Sabelen skulle erstatte de mange variantene som var i bruk. Sabelen hadde god klinge, solid beskyttelse for hånden og var en pryd for uniformen. Sabelen ble likevel ikke populær. De fleste beholdt sine lettere sabler. Noe av årsakan var nok at sabelen som våpen hadde mistet sin betydning under strid, og at man derfor foretrakk lettere sabler.

Festet er av messing. Nakkestykket er glatt og toppen er dekorert med gravyr. Håndbøylen er tappet inn under knappen, går over i en kurveformet parerplate og ender i en svakt nedbøyd parerknapp. Parerplaten er dekorert med gjennombrutt ornamentikk i form av gotiske medaljonger. På fremsiden er den norske løve innringet i en medaljong. Grepet har 8-11 riller og er trukket i lær. Rillene er viklet med flettet messingtråd.

Klingen er svakt krummet, enegget med stangrygg og ryggegg.


Merking

Balgen er av lær med munnblikk, doppsko og mellombånd av messing. Munnblikket og mellombåndet har messingring for geheng. Alle messingbeslag på balgen er dekorert med gotisk ornamentikk.


Kilder
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 61
  • Blanke våpen 1814-1940, Pål Hougen, Særtrykk av Hærmuseets årbok fra 1953, side: 46-47

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Parerplatens fremside har den norske løve i en medaljong.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen