Underoffiserskårde - M/1826 Fanejunkerkårde

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Underoffiserskaarde-M1826-1.jpg
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Fanejunkerkårde M/1826. Klingens høyre side er merket med kronet K.Modell og produksjon

Type................................ Underoffiserskårde
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1826 Fanejunkerkårde
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ Ca 200?
Serienummer.................... 1-200?


Tekniske Data

Totallengde....................... 966-998 mm
Grepslengde..................... 147-153 mm
Klingelengde..................... 813-845 mm
Klingebredde..................... 25 mm


Beskrivelse

Denne modellen ble approbert 27. juni 1826 for bruk for infanteriets fanejunkere. Kården er identisk med en svensk kårde med unntak av utformingen av knappen og at den svenske har en 0,5 cm bredere klinge.

Kården har messingfeste som er sammensatt tre støpte deler; grepet, håndbøylen med parerstang, samt parerplaten. Grepet er dekorert med tversgående bånd i spiralmønster (ca 11 vindinger) og avsluttes i en knapp som har langsgående riller.

Håndbøylen er festet til knappen med en skrue og ender et stykke inn på parerstangen. Utformingen på knappen og skruen som fester håndbøylen til knappen varierer.

Nedre del av grepet og parerstangen er støpt i en del. På undersiden av parerstangen finnes to fingerbøyler som går ned mot en nyreformet parerplate som er støpt med bladdekor på begge sider.

Festets lengde fra underkant av parerplaten til toppen av knappen varierer fra 14,7 cm til 15,3 cm. Kongsberg Våpenfabrikk støpte festene. Siseleringene på festet ble utført av en gjørtler fa Christiania som opprettet eget verksted på Kongsberg for dette arbeidet.

Klingen av stål er rett og tveegget. Klingen er rombeformet med en antydning til hulslipning på de fire flatene, fra 5-6 cm nedenfor klingebrystet. Balgen er av svart lær med munnblikk og doppsko av messing. Messingen har enkel dekor. Munnblikket har en skjoldformet knapp for feste av balgen til sabeltasken.


Merking

Det er stor variasjon av merking på observerte eksemplarer. De fleste har kronet K på klingebrystet som er plassert loddrett eller vannrett. Det finnes et eksemplar med kronet K på begge sider av klingebrystet. Det finnes også eksempler med K uten krone. Noen få eksemplarer er helt uten merking på klinge og feste. Noen få eksemplarer har kontrolloffiser Jens Landmarks JL merke på klingebrystet. Samme merke kan finnes på tverrenden av klingebrystet, håndbøylens side og/eller på balgens doppsko.

På mange av fanejunkerkårdene er parerplaten merket med kronet K og serienummer. Laveste kjente serienummer er 19, mens høyeste kjente serienummer er 179.


Kilder
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 40
  • MTM nr 162 - 2015, Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843, side: 58-67

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Fanejunkerkårde M/1826. Klingens høyre side er merket med kronet K.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Fanejunkerkårde M/1826. Klingens høyre side er merket med K uten krone. Klingens venstre side er umerket.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Fanejunkerkårde M/1826. Klingens høyre side er merket med kronet K. Klingens venstre side er også merket med kronet K.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Fanejunkerkårde M/1826. Klingens høyre side er umerket.

Bilde mangler
Foto: www.antikkevåpen.no - Pål Kolbenstvedt - Serienummer: 179. - Dette eksemplaret er merket med serienummer (høyeste kjente) og kronet K på parerplatens underside.

Bilde mangler
Foto: www.antikkevåpen.no - Pål Kolbenstvedt - Serienummer: 179.