Kårdebajonett - Forsøk til Jarmann (O.K. merket)

./guns/bajonett/bilder/Blank-Forsoek-Kongsberg-Ole-Krag-Jarmann-1.JPG
Foto: - - Jon Steinsnes - Forsøksbajonett for Jarmann merket O.K. (Ole Krag).Modell og produksjon

Type................................ Kårdebajonett
Produsent........................ -
Kunde.............................. -
Modell.............................. Forsøk til Jarmann (O.K. merket)
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Totallengde....................... ? mm


Beskrivelse


Merking

Klingens høyre side er merket med O.K. (Ole Krag).


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Jon Steinsnes - Forsøksbajonett øverst sammenlignet med modellfestet M/1884 nederst. Klingene er tilsynelatende like, mens grepene har forskjellig utforming.