Sappørsabel - M/1905

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabborsabel-M1905-3.JPG
Foto: - - Jon Steinsnes - Sappørsabel M/1905.Modell og produksjon

Type................................ Sappørsabel
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1905
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Totallengde....................... 573 mm
Klingelengde..................... 442 mm
Klingebredde..................... 29 mm


Beskrivelse

Sappørsabel M/1905 ble brukt av de menige i Ingeniørvåpenet. Etter 1912 ble den også tatt i bruk for soldatene i sanitetskompaniene og avdelingssykepleierne med betegnelse Knivsag M/1912.

Sabelen er en ombygning av sabelbajonett M/1860, hvor knappen er nedfilt. Det er også utfrest en spalte for feste av portepe eller huggrem. De fleste eksemplarene har også nedfilt utløserknapp da denne ikke lengre skulle brukes som bajonett. Klingen har fått to rader med til sammen ca 56 sagtenner langs ryggen og er kortet ned i lengde. Enkelte klinger har tverrslipt spiss.

Balgen er en nedkortet utgave av balgen for sabelbajonett M/1860.


Merking

Klingebrystet er merket med kronet K, serienummer og kontrollstempel.


Kilder
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 129

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Sappørsabel M/1905. Dette eksemplaret har tverrslipt spiss.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Grepet har en utfrest spalte for protepee eller huggrem. Utløserknappen er nedfrest siden denne ikke lengre skulle brukes som bajonett.