Døllebajonett - M/1860

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-11987-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær og Marine
Modell.............................. M/1860
Produksjonsperiode.......... 1860-1867
Antall produsert................ 12000
Serienummer.................... 1-12000


Tekniske Data

Totallengde....................... 580 mm
Ringdiameter.................... 18 mm
Døllelengde........................ 72 mm
Klingelengde..................... 490 mm
Klingebredde..................... 22 mm


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for 4’’’ kammerladningsgevær M/1860 for Hæren og Marinen. Den passer også til de senere patrongeværene M/1867 Lunds gevær for Hæren og M/1867 Landmarks gevær for Marinen.

Bajonetten er lett å identifisere da den innvendige diameteren på døllen er bare 18mm, mye mindre enn de øvrige Kongsberg produserterte døllebajonettene.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm lange døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre. Alle sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Høyeste kjente serienummer er 11987.


Merking

Merkingen varierer. Det finnes to varianter av den kronede Ken. En stor og en liten. Den kronede Ken er stemplet på klingebrystet sammen med kontrollstempler. Noen har serienummeret stemplet på klingebrystet, mens andre har det på armen. På armen kan man også finne flere kontrollstempler.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 240-242
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 87
  • Norske Kammerladningsgeværer og karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-000-7, side: 130

Brukt til våpen

M/1860 - 2 band

M/1860 Langt

M/1860 Kort

M/1860 Langt

M/1860 Kort


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7223.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7223.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7223.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7795.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7795.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7795.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7911.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7911.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7911.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 10424.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 10424.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 10424.

Bilde mangler
Foto: www.chr-auksjon.no - Christiania Auktionsforretning AS

Bilde mangler
Foto: - - K. Karlsen - Serienummer: 2283.

Bilde mangler
Foto: - - K. Karlsen - Serienummer: 2283. - Her vises låseringen som vris til siden for å låse bajonetten til våpenet.

Bilde mangler
Foto: - - K. Karlsen - Serienummer: 2283. - Merket under serienummeret viser at døllebajonetten er detaljbesiktiget av Christian Gotlieb Jacobsen som var rustmester ved KV i perioden 1839-1868. Vi ser her et eksempel på den store kronede Ken.