Sabelbajonett - M/1860

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-38172-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 38172. - Kongsberg M/1860. Klingebrystets venstre side er merket med kontrollstempel og KVs kronede K.Modell og produksjon

Type................................ Sabelbajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1860
Produksjonsperiode.......... 1867-1883
Antall produsert................ 52369
Serienummer.................... 1-52369


Tekniske Data

Totallengde....................... 710 mm
Grepslengde..................... 130 mm
Ringdiameter.................... 19 mm
Klingelengde..................... 570 mm
Klingebredde..................... 23 mm
Balglengde........................ 600 mm
Vekt................................. 810 gram


Beskrivelse

I forbindelse med innføring av remingtongeværet ble det tidlig bestemt at dette skulle utstyres med sabelbajonett. M/1860 sabelbajonett er laget etter samme modell som M/1859 som allerede var i bruk for de korte kammerladningsgeværene. M/1860 ble framstilt ved Kongsberg Våpenfabrikk i samme takt som geværene. Høyeste kjente serienummer er 52369.

Rundt 3000 stykker ble innkjøpt fra Eskiltunas mekaniske verksted i Sverige. Disse er merket med Eskiltunas kronede anker. Ved siden av ankeret finnes kontrollstempel.

Balgen var framstilt i lær over samme mal som de tidligere lærbalgene. De første balgene viste seg å holde dårlig på bajonettene slik at disse ble mistet under øvelser. I 1877 ble det approbert en ny modell av munnblikket for balgen. Klemmene for å holde bajonettenes klinge ble nå laget i stålblikk istedenfor messing. Munnblikket ble festet til balgen med jernskruer. Balgen ble i tillegg gjort noe lengre enn den gamle. Senere ble det også approbert en sverdtaske der en messingknapp ble benyttet istedenfor en spenne. Balgens stropp fikk et knappehull til erstatning for spennen.

Kongsberg Våpenfabrikk brukte salmakere i byen og omegnen til å sy balgene. Ofte kan man finne en bokstav under balgens stropp som identifiserer salmakeren. Eksempel på slike er ”N” og ”L”.

Det er også kjent at det ble laget mange forfalskninger av denne bajonetten på 1970 tallet. Disse er vanskelig å skille fra den originale bajonetten, men man bør være på vakt dersom balgen ser helt ny ut.


Merking

Klingebrystets høyre side er merket med serienummer. Klingebrystets venstre side er merket med kontrollmerke (f.eks. Max Lund) samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K. Det finnes også bajonetter med Oscar II kongemonogram. Klingen har gjerne kontrollmerke på tangen i grepet.

Balgen kan være merket med salmakerens stempel under lærstroppen. F.eks "N" eller "L".

Bajonetter produsert i Sverige er merket med Eskiltunas kronede anker samt kontrollmerke på klingebrystet.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-000-7, side: 100
  • Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3, side: 18-19

Brukt til våpen

M/1860 Kort for Skytterlag

M/1867 Remington


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 38172. - Kongsberg M/1860. Klingebrystets høyre side er merket med serienummer.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Kongsberg M/1860 balgen

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Kongsberg M/1860 balgen. Under lærhempen finnes det stemplet en "N". Dette er antagelig merket til salmakeren som har sydd balgen.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3069. - Svenskprodusert M/1860 fra Eskiltuna. Her ser man Eskiltunas kronede anker samt kontrollmerke på klingebrystet.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Svenskprodusert balg for M/1860 fra Eskiltuna.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3069 og 38172. - Sammenligning av Eskiltuna (øverst) og Kongsberg (nederst). Kongsberg: Totallengde 713mm, Klingelengde: 572 mm, Vekt: 810 gram. Eskiltuna: Totallengde 705mm, Klingelengde: 568 mm, Vekt: 760 gram.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3069 og 38172. - Sammenligning av Eskiltuna (øverst) og Kongsberg (nederst).

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3069 og 38172. - Sammenligning av Eskiltuna (øverst) og Kongsberg (nederst).

Bilde mangler
Foto: - - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843.

Bilde mangler
Foto: - - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843.

Bilde mangler
Foto: - - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843.

Bilde mangler
Foto: - - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843.

Bilde mangler
Foto: - - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843.

Bilde mangler
Foto: - - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843. - Klingens høyre side er merket med serienummer. Denne bajonetten er levert med en M/1867 Remington i 1880.

Bilde mangler
Foto: - - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843. - Klingens venstre side er merket med Max Lund sitt kontrollmerke, Oscar II kongemonogram, samt Kongsberg våpenfabrikk sin kronede K.

Bilde mangler
Foto: - - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843. - Kontrollmerke på tangen.