Døllebajonett - M/1855

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1855
Produksjonsperiode.......... 1855-1859
Antall produsert................ 3700
Serienummer.................... 6710-10593


Tekniske Data

Totallengde....................... 580 mm
Ringdiameter.................... 22 mm
Døllelengde........................ 72 mm
Klingelengde..................... 485 mm
Klingebredde..................... 23 mm


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1855. Det er produsert ca 3700 stk ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Bajonetten er lik døllebajonett M/1846, men kan identifiseres etter serienummer og mindre endringer i merkingen.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 3-4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.


Merking

Bajonettene er merket med kronet K på klingebrystet. Serienummeret er stemplet på armen.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 232-237
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 86
  • Norske Kammerladningsgeværer og karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-000-7

Brukt til våpen

M/1855