Døllebajonett - M/1851 (dølle)

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1851 (dølle)
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Totallengde....................... 517 mm
Ringdiameter.................... 22,1 mm
Døllelengde........................ 84 mm
Klingelengde..................... 387 mm


Beskrivelse

Det 16 lødige skarpskyttergeværet M/1788 ble omgjort til 15 lødig tapprifle med perkusjonslås og fikk betegnelsen M/1788/41/51. Ved omgjøringen i 1851 ble ladestokkbajonetten fjernet. Til erstatning for denne ble det laget en egen døllebajonett.

Flensen og låseringen er uvanlig bred på denne bajonetten som ble laget ved en omgjøring av M/1765/69/74.


Merking

De fleste merkene, blant annet smed og avdelingsmerker, stammer fra før omgjøringen i 1851. Det er trolig bare nummeret på halsen som er påført i 1851.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 238-239

Brukt til våpen

M/1788/1841/51 Skarpskyttergevær