Døllebajonett - M/1849 Herzberg

./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1849-107-1.jpg
Foto: - - Asbjørn Martinussen - Serienummer: 107. - Døllebajonett M/1846 eller M/1849 produsert av Herzberg.Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Crause, Herzberg, Tyskland
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1849 Herzberg
Produksjonsperiode.......... 1852-1853
Antall produsert................ 2000
Serienummer.................... 1-2000


Tekniske Data

Totallengde....................... 580 mm
Ringdiameter.................... 22 mm
Døllelengde........................ 72 mm
Klingelengde..................... 485 mm
Klingebredde..................... 23 mm
Vekt................................. 430 gram


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1849. Det er produsert ca 6000 ved Kongsberg Våpenfabrikk. I tillegg er det produsert ca 2000 stk ved Liége i Belgia og 2000 stk ved Herzberg i Tyskland.

Bajonetten er lik døllebajonett M/1846, men kan identifiseres etter serienummer og mindre endringer i merkingen.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 3-4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.


Merking

Bokstaven R er slått inn på klingen eller armen sammen med våpennummeret. Døllen kan være merket med en bokstav fulgt av et nummer; f.eks B 39. Dette betyr at bajonetten tilhører soldat nummer 39 i kompani B (2. kompani).


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 232-237
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 86
  • Norske Kammerladningsgeværer og karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-000-7, side: 82

Brukt til våpen

M/1849 Herzberg


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Asbjørn Martinussen - Serienummer: 107. - Klingen er merket med R samt serienummer.

Bilde mangler
Foto: - - Asbjørn Martinussen - Serienummer: 107. - B 95 forteller at bajonetten har tilhørt soldat nummer 95 i kompani B.

Bilde mangler
Foto: - - Asbjørn Martinussen - Serienummer: 107. - Døllebajonett M/1849 produsert av Herzberg.

Bilde mangler
Foto: - - Asbjørn Martinussen - Serienummer: 107. - Balgens doppsko er merket med kontrollmerket til Maximilian Gran som var kontrolloffiser mellom 1853-1864.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Herzberg døllebajonett M/1846 eller M/1849.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 440.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Døllen er merket med avdelingsmerke C 76.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Klingebrystet er merket med Herzberg fabrikkens R samt serienummer 440.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Låseringen.