Døllebajonett - M/1849 Liége

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-134-1.JPG
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 134.Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ A. Francotte, Liége, Belgia
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1849 Liége
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ 2000
Serienummer.................... 1-2000


Tekniske Data

Totallengde....................... 580 mm
Ringdiameter.................... 22 mm
Døllelengde........................ 72 mm
Klingelengde..................... 485 mm
Klingebredde..................... 23 mm


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1849. Det er produsert ca 6000 ved Kongsberg Våpenfabrikk. I tillegg er det produsert ca 2000 stk ved Liége i Belgia og 2000 stk ved Herzberg i Tyskland.

Bajonetten er lik døllebajonett M/1846, men kan identifiseres etter serienummer og mindre endringer i merkingen.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 3-4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.


Merking

S med stjerne over eller ES med krone over er slått inn på armen sammen med våpennummer.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 232-237
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 86
  • Norske Kammerladningsgeværer og karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-000-7, side: 79

Brukt til våpen

M/1849 Liége


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 134. - Hulslipningen på klingens bredeste side stopper 3-4 cm fra klingebrystet.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 134. - Låseringen.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 134. - Døllen er merket med avdelingsmerke B 33.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 134. - Armens høyre side er stemplet med serienummer og Liége sin kronede S.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 134. - Klingebrystet er stemplet med kontrollmerke PJ.