Døllebajonett - M/1849 Kongsberg

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1849-3035-1.JPG
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Kongsberg døllebajonett M/1849.Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1849 Kongsberg
Produksjonsperiode.......... 1850-1855
Antall produsert................ 6000
Serienummer.................... 1-6673


Tekniske Data

Totallengde....................... 580 mm
Ringdiameter.................... 22 mm
Døllelengde........................ 72 mm
Klingelengde..................... 485 mm
Klingebredde..................... 23 mm
Vekt................................. 400 gram


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1849. Det er produsert ca 6000 ved Kongsberg Våpenfabrikk. I tillegg er det produsert ca 2000 stk ved Liége i Belgia og 2000 stk ved Herzberg i Tyskland.

Bajonetten er lik døllebajonett M/1846, men kan identifiseres etter serienummer og mindre endringer i merkingen.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 3-4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Det er ikke kjent hvordan man skal skille døllebajonett M/1846 og M/1849. Utseende, mål og merking ser ut til å være lik. Bajonetter med serienummer over ca 2882 er M/1849 pga serienummer. Serienummer i rekken 1-ca 2882 finnes for begge modellene.


Merking

Bajonettene som er produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk er merket med kronet K på klingebrystet. Noen har også stemplet bokstaven N på klingebrystet. Serienummeret er stemplet på armens høyre side. Kontrollmerke kan være stemplet på armens venstre side.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 232-237
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 86
  • Norske Kammerladningsgeværer og karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-000-7, side: 75
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet, -, side: 15

Brukt til våpen

M/1849 Kongsberg


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Hulslipningen på den bredeste siden starter 3-4 cm ut på klingen.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Låseringen.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Klingebrystet er stemplet med stor N samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Høyre side av armen er stemplet med serienummer.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Venstre side av armen er stemplet med Jens Landmarks kontrollstempel.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146. - Kongsberg døllebajonett M/1846 eller M/1849.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.