Døllebajonett - M/1846 Herzberg

./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-M1849-153-1.jpg
Foto: - - Janusz Jarosławski - Serienummer: 153. - Herzberg døllebajonett M/1846 eller M/1849.Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Crause, Herzberg, Tyskland
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1846 Herzberg
Produksjonsperiode.......... 1847-1848
Antall produsert................ 1500
Serienummer.................... 1-1500


Tekniske Data

Totallengde....................... 580 mm
Ringdiameter.................... 22 mm
Døllelengde........................ 72 mm
Klingelengde..................... 485 mm
Klingebredde..................... 23 mm
Vekt................................. 430 gram


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1846. Det er produsert ca 2700 ved Kongsberg Våpenfabrikk. I tillegg er det produsert ca 1500 stk ved Liége i Belgia og 1500 stk ved Herzberg i Tyskland.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 3-4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.


Merking

Merkingen varierer. Bajonetten har som regel en R stemplet sammen med serienummer på klingebrystet eller på armen. Døllen kan være merket med en bokstav fulgt av et nummer; f.eks B 39. Dette betyr at bajonetten tilhører soldat nummer 39 i kompani B (2. kompani). Tilhørende gevær er gjerne merket med komplett avdelingsmerking.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 232-237
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 85
  • Norske Kammerladningsgeværer og karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-000-7

Brukt til våpen

M/1846 Herzberg


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Janusz Jarosławski - Serienummer: 153.

Bilde mangler
Foto: - - Janusz Jarosławski - Serienummer: 153. - Herzberg merket døllebajonettene med R samt serienummer på klingebrystet.

Bilde mangler
Foto: - - Janusz Jarosławski - Serienummer: 153. - Bajonetten er merket med kontrollmerke E (ukjent kontrollør) på kanten av døllen.

Bilde mangler
Foto: - - Janusz Jarosławski - Serienummer: 153. - B 39 forteller at bajonetten har tilhørt soldat nummer 39 i kompani B.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Herzberg døllebajonett M/1846 eller M/1849.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 440.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Døllen er merket med C 76 som betyr at bajonetten tilhører soldat 76 i kompani C.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Klingebrystet er merket med Herzberg fabrikkens R samt serienummer 440.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Låseringen.