Døllebajonett - M/1843

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1843-1.jpg
Foto: www.chr-auksjon.no - Christiania Auktionsforretning ASModell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Marine
Modell.............................. M/1843
Produksjonsperiode.......... 1843-
Antall produsert................ Under 900
Serienummer.................... 1-?


Tekniske Data

Totallengde....................... 570-574 mm
Ringdiameter.................... 21-22 mm
Døllelengde........................ 67-68 mm
Klingelengde..................... 497-500 mm
Klingebredde..................... 23 mm


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for M/1843 tappgevær med perkusjonslås for Marinen.

Bajonetten festes til geværet ved at den 68 mm lange døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 5 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.


Merking

Bajonetten er merket med kronet K på klingebrystet. I tillegg finnes som regel filermerker i form av to bokstaver. På venstre side av armen kan man finne kontrollørmerke. Serienummeret er som regel stemplet på høyre side av armen.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 228-230
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 83

Brukt til våpen

M/1843