Døllebajonett - M/1834

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær (Infanteri)
Modell.............................. M/1834
Produksjonsperiode.......... 1834-1935
Antall produsert................ 200
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Totallengde....................... 675-680 mm
Ringdiameter.................... 22-23 mm
Døllelengde........................ 63-64 mm
Klingelengde..................... 580-583 mm
Klingebredde..................... 25 mm


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for Engberg og Malmbergs rifler som ble utlevert til Det Norske Jegerkorps i 1835. Det ble produsert ca 100 stk til hver geværtype.

Bajonetten festes til geværet ved at den 63 mm lange døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender 3/4 inn på klingen. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.


Merking

Bajonetten er merket med kontrollmerker på klingebrystet og arm.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 219-220
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 81

Brukt til våpen

1834 Malmberg

1834 Enger