Døllebajonett - M/1829

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1829-1.JPG
Foto: - - K. Karlsen - Serienummer: Ingen.Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær (Infanteri)
Modell.............................. M/1829
Produksjonsperiode.......... 1829-
Antall produsert................ Ukjent
Serienummer.................... Ingen


Tekniske Data

Totallengde....................... 511-515 mm
Ringdiameter.................... 21-22 mm
Døllelengde........................ 60-64 mm
Klingelengde..................... 426-430 mm
Klingebredde..................... 23 mm


Beskrivelse

Denne døllebajonetten er i hovedsak lik M/1825, men ble laget for flintlåsgevær M/1829. Geværet ble senere bygd om til perkusjonslås i 1841 (M/1829/41), og deretter til tapprifle i 1851 (M/1829/41/51).

Bajonetten festes til geværet ved at den 60 mm lange døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Armen mellom dølle og klinge har sirkelformet tverrsnitt, men er kortere og tykkere enn på sin forgjenger M/1825. Løseringens ører er ikke skrudd helt sammen, men skal ha en åpning på ca 3 mm.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har kortere hulslipningen enn M/1825. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.


Merking

Bajonetten finnes både med ukronet K og kronet K stemplet på klingen. Armen er stemplet med kontrollørstempel, AM eller M. Døllen kan være stemplet med tall.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 212-214
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 80

Brukt til våpen

M/1829

M/1829/41

M/1829/41/51


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - K. Karlsen - Serienummer: Ingen.

Bilde mangler
Foto: - - K. Karlsen - Serienummer: Ingen. - Armen er merket med kontrollørstempel. I dette tilfellet "M".

Bilde mangler
Foto: - - K. Karlsen - Serienummer: Ingen. - Klingebrystet er merket med kronet K.