7,62x63 - Skarp - M2F1

./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-helmantel-RA64-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - 7,62x63 mm M2F1 patron med helmantel produsert i 1964.Modell og produksjon

Kaliber............................. 7,62x63
Type................................ Skarp
Modell.............................. M2F1
Produsent........................ Raufoss Ammunisjonsfabrikker
Produsentland.................. Norge
Produksjonsår.................. 1964
Id................................... SAA3275


Tekniske Data

Kulediameter.................... 7,82 mm
Kuletype.......................... Helmantel
Kulekjerne materiale......... Bly
Tennmekanisme............... Berdan
Tennhettediameter........... 5,5 mm
Hylsemateriale................. Messing
Hylselengde...................... 63,25 mm
Bunndiameter................... 11,95 mm
Tennhettering................... Grønn lakk


Beskrivelse
Kilder
  • Cartridge Cases, Per Arne Andersen, Vidar Andresen, Trond Strømstad, side: 193

Flere bilder

./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-helmantel-RA64-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Bunnmerke "RA 64" som betyr at hylsen er produsert av Raufoss Ammunisjonsfabrikker i 1964.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

RA 64Brukt i våpen

M/58

M/98k F1 - Hæren

M/98k F1 - Flyvåpenet

M/98k F1 - Kystartilleriet

M/98k F1 Z.F. 41